Brandbrief Zoetermeer aan Tweede Kamer over vertraging RandstadRail

Alle leden van de Tweede Kamer kunnen een brandbrief van burgemeester en wethouders van
Zoetermeer verwachten. Het college is boos over passages in de begroting voor Verkeer
en Waterstaat en in de Miljoenennota. Hierin wordt RandstadRail, en dus ook de Oosterheemlijn,
twee jaar naar achter geschoven.

Zoetermeer wijst op de bestuurlijke overeenkomst die het stadsgewest Haaglanden in 2001 met de
toenmalige minister Netelenbos heeft ondertekend. Ze confronteert de Kamerleden bovendien met
de troonrede, waarin belang werd gehecht aan ontsluiting van Vinex-locaties met openbaar
vervoer. Het college rekent erop dat de Oosterheemlijn alsnog in 2006 in gebruik genomen kan
worden.

Daarvoor hoopt wethouder Edo Haan en het Zoetermeerse college dat de kamerleden er bij het
kabinet op zullen aandringen op naleving van eerdere afspraken.

Reactie achterlaten