Colleges zien wenselijkheid station Bleizo

Op dinsdag 6 maart 2007 hebben de colleges van Zoetermeer en Lansingerland nader met elkaar kennis gemaakt om te praten over thema’s die voor beide gemeenten van belang zijn waaronder verkeer en vervoer, werkgelegenheid, ICT en dienstverlening. Bijzondere aandacht was er voor de mogelijke realisatie van het vervoersknooppunt Bleizo.

Beide colleges zien gezamenlijk de wenselijkheid van de ontwikkeling van een nieuw NS-station Bleizo, op de grens van Lansingerland en Zoetermeer. Bleizo is gepland op de plaats waar de toekomstige Oosterheemlijn/RandstadRaillijn de spoorlijn Zoetermeer – Gouda en de A12 kruist. Hiermee ontstaat een regionaal openbaar vervoersknooppunt.

Beide colleges zijn overeengekomen op de kortst mogelijke termijn een studie te laten verrichten naar de noodzakelijke voorwaarden die vervuld moeten worden om van Bleizo een succes te maken.

Aan Gerrit Ybema is opdracht gegeven te onderzoeken welke vormen van ruimtelijke bestemming en inrichting (waaronder ook woningbouw en agrobusiness te rekenen) in de omgeving van de locatie Bleizo tot die noodzakelijke voorwaarden behoren.

Reactie achterlaten