Unaniem voor de liftmotie

Zó!Zoetermeer had de afgelopen maanden al eerder aandacht gevraagd voor de liftproblematiek op de Mandelabrug. De liften zijn vaak stuk en regelmatig merken de mensen dat pas als ze boven zijn en de lift aan de andere kant naar beneden willen nemen. De partij had al eerder schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Nu werd dan ook een motie ingediend waarin het college wordt verzocht “om te zorgen dat er voor het zomerreces een oplossing komt en ervoor te zorgen dat voor 1 oktober de bedrijfszekerheid van de liften op een aanvaardbaar niveau komt”, aldus de partij in haar motie.
Volgens Zó!Zoetermeer zijn de liften van cruciaal belang voor de verbinding van Rokkeveen naar Driemanspolder/Centrum. Vooral voor mindervaliden, ouders met kinderwagens of voor mensen die de roltrappen te griezelig vinden is de route essentieel. De omleidingsroute via de Balijbrug of Stationsstraat is onvoldoende omdat dit een enorme omweg betekent.

De liften op de Mandelabrug zijn eigendom van Haaglanden die de liften in onderhoud heeft gegeven aan de HTM. Ondanks de inspanningen van de afgelopen maanden is het de HTM nog niet gelukt om de liften ook te laten werken want de problemen zijn er nog steeds. De voltallige gemeenteraad vindt dat er iets aan het probleem moet worden gedaan en steunde de motie dan ook unaniem.

Volgens wethouder Patrick van Domburg (wijkwethouder Rokkeveen) is een oplossing voor het liftprobleem binnen handbereik. “De HTM heeft aangegeven dat de liften in ieder geval in 2012 worden vervangen. Wanneer dit gaat gebeuren is niet duidelijk omdat voor een dergelijk werk een aanbestedingsprocedure moet worden gevolgd. HTM heeft toegezegd dat zij een paar keer per dag zullen kijken of de lift kapot is. Als een gebrek wordt geconstateerd wordt direct een storingsmonteur ingeschakeld. Het zijn echter oude liften dus reperatie zal niet altijd snel mogelijk zijn. For the time being zal de gemeente in ieder geval al onder aan de brug aangeven of de lift wel of niet werkt”, aldus Van Domburg. Indiener van de motie, Marijke van der Meer gaf aan graag te zien dat er ook op een website een melding komt zodat de mensen thuis al kunnen zien of de lift al dan niet werkt.

Reactie achterlaten