Buslijnen Zoetermeer opgeheven

Openbaar vervoer

Het OV in Haaglanden is over het algemeen genomen robuust en goed en wordt door de reiziger positief en gemiddeld met ruime 7 gewaardeerd. Ondanks de goede resultaten wordt Haaglanden door het Rijk toch een forse bezuiniging opgelegd.

In 2012 heeft een eerste bezuinigingsronde plaatsgevonden. Als volgende stap stelt Haaglanden voor in de dienstregeling 2013 diverse lijnen in te korten of op te heffen en aanpassingen door te voeren in de dienstregeling. Omdat Haaglanden prioriteit geeft aan een goede bereikbaarheid van de grote werk- en winkelgebieden in de regio is ervoor gekozen om de drukste OV-lijnen te sparen en routes van bus en tram zodanig te wijzigen, dat ze elkaar zo min mogelijk overlappen. In de rustige uren zullen bussen en trams minder vaak rijden en lijnen waar weinig reizigers gebruik van maken worden opgeheven.

Deze maatregelen leveren een besparing op van 4 miljoen euro. Nog nader uit te werken tariefverhogingen moeten nog eens 3 miljoen euro opleveren.

Inspraak

Het voorstel voor de dienstregeling 2013 staat op www.haaglanden.nl/inspraak. Bovendien liggen de stukken ter inzage in de hal van het stadhuis. Van 29 februari tot en met 6 april 2012 kan iedereen een schriftelijke reactie op het voorstel indienen bij Haaglanden.

Zoetermeer

Voor Zoetermeer houden de voorstellen concreet in:


Lijn 3 RandstadRail Zoetermeer – Den Haag
Twee opties voor de daluren (dagelijks na 19 uur, op zondag en mogelijk op zaterdag):


  1. Rijdt als pendeltram op de krakeling van/naar C.West. Van/naar Den Haag blijft alleen lijn 4 rijden, waardoor de frequentie in die relatie halveert. Op de krakeling blijft de frequentie ongewijzigd, maar reizigers op de krakeling van/naar Den Haag moeten dan altijd overstappen;

  2. Blijft hele traject van/naar Zoetermeer rijden, maar in Zoetermeer om en om links/rechts over de krakeling. De frequentie van/naar Den Haag blijft ongewijzigd, terwijl die op krakeling halveert. Bij een lage frequentie van lijn 3 is de aansluiting tussen tram en trein bij Station Zoetermeer slecht.

Lijn 50 streekbus Zoetermeer – Rijswijk; alleen ma/vr 7-19 uur
Rijdt in de zomer- en decembervakantie alleen als spitslijn. Lijn 30 is dan een alternatief.

Lijn 70 stadsbus Centrum West – Noordhove
De frequentie gaat in de ochtendspits van 7,5 naar 10 minutendienst. De frequentie gaat in de avondspits van 7,5 naar 15 minutendienst.

Lijn 71/72 stadsbus Centrum West – Rokkeveen
In tegenstelling tot het voorstel van het Rijk om alle stadsdiensten te schrappen, kiest Haaglanden voor het handhaven van de lijnen 70, 71 en 72. Haaglanden heeft echter kennisgenomen van het plan Park Palenstein, waarbij het noordelijke deel van de Osylaan wordt ingericht als groengebied en het de uitdrukkelijke wens van de Zoetermeerse raad is om het busverkeer door de rand van dit park te weren. Omdat hiermee de OV-as Rokkeveen – Dorp – Centrum wordt onderbroken is gezocht naar alternatieven. Omdat ze allen uiteindelijk leiden tot reizigersverlies en inkomstenderving, acht Haaglanden ze ongeschikt. Afsluiting van de route door de rand van Park Palenstein ondermijnt het bestaansrecht van lijn 71/72 en betekent concreet het einde van deze lijn en het stadsvervoer in Rokkeveen. Om deze reden wordt afsluiting van de busroute door de rand van Park Palenstein door Haaglanden dringend afgeraden.

Lijn 74 stadsbus Centrum West – Lansinghage; alleen ma/vr 7-19 uur
Opgeheven. De lijn telt slechts ca. 250 reizigers per dag. Voor Lansinghage is de nieuwe ZoRo-bus (sneldienst Zoetermeer – Rodenrijs / metrolijn E), met de centraal gelegen halte Edelgasstraat, een alternatief. Voor veel reizigers wat verder lopen, maar wel met een hogere frequentie van de ZoRo-bus t.o.v. lijn 74.

Lijn 77 stadsbus Centrum West – Meerzicht – Dorp – Oosterheem; alleen ma/vr 7-19 uur
Opgeheven. De lijn telt slechts ca. 150 reizigers per dag. Voor vrijwel alle gebieden is er een alternatief beschikbaar:

  • Voor Zoeterhage: lijnen 3, 4 en 165;
  • Voor Dorp: lijnen 71/72 en 174, mits de route Park Palenstein behouden blijft;
  • Voor Driemanspolder: lijn 3 en de lijnen op de Afrikaweg;
  • Voor Meerzicht: lijnen 3 of 4. Voor de randen van Meerzicht aanzienlijk grotere loopafstand;
  • Voor het Buytenpark (Meerbloemhof, SnowWorld, AyersRock) rijdt inmiddels lijn 30.

Lijn 121 streekbus Zoetermeer – Delft
Frequentie gaat in ochtendspits van 7,5 naar 10 minutendienst.

Reactie achterlaten