Provincie bezuinigt voorlopig niet op buslijnen

Als gevolg van de rijksbezuinigingen op het openbaar vervoer is ook de provincie genoodzaakt te snijden in het budget. Per 1 juli 2012 wordt het OV-budget op jaarbasis met 5% gekort, dit is ruim € 3 miljoen. Doordat de provincie € 1,8 miljoen inzet uit eigen reserves is het vooralsnog gelukt om de reizigers zo veel mogelijk te ontzien. Er zal bezuinigd worden door een efficiëntere uitvoering van de dienstregeling en door te korten op de ontwikkelfunctie van de vervoerder. De reizigersorganisaties kunnen zich vinden in de maatregelen.

Afspraken met Connexxion

Met Connexxion, de vervoerder in de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijnstreek en Midden-Holland, is afgesproken om te korten op de ontwikkelfunctie. Dit betekent dat er minder geld is voor het achterhalen van de marktvraag, het ontwerpen van het lijnennet, de dienstregeling, tarieven, marketing, communicatie en informatievoorziening. Aangezien deze concessie eind 2012 afloopt kan de ontwikkeling van de concessie het laatste half jaar met minder geld toe. Ook is wat minder geld beschikbaar voor sociale veiligheid. De bezuiniging hierop bij Connexxion is gelijk aan bezuiniging die de provincie hierop zelf doorvoert. Voor de buslijnen en ritten in de regio verandert er niets. In de aanbesteding van de nieuwe concessie die vanaf 9 december 2012 ingaat zijn de bezuinigingen meegenomen.

Afspraken met Arriva

In de regio Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden waar Arriva de vervoerder is, kunnen de bezuinigingen worden opgevangen door afbouw van een grote omleiding bij Utrecht en een proef met de Qliner 387. Dit was al gepland als tijdelijke inzet en deze komt nu te vervallen. Verder kan geld worden bespaard als gevolg van de introductie van de OV-chipkaart. Per 1 juli zijn er geen aanpassingen in de dienstregeling. De reguliere wijziging van de dienstregeling is per 6 januari 2013.

Met Arriva, die ook de vervoerder is in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee, is afgesproken dat in die regio wordt bezuinigd op de ontwikkelfunctie. Verder wordt de dienstregeling efficiënter door het per 1 juli 2012 schrappen van een beperkt aantal ‘lege ritten’, het verlagen van frequentie, het aanpassen van de vakantiedienstregeling of het omzetten van ‘lege ritten’ in een belbus. Voor de ritten die vervallen, zijn alternatieven voorhanden. Er vervallen geen lijnen.

Reactie achterlaten