Miljoen reizigers de klos

Dit blijkt uit informatie van het stadsgewest Haaglanden. De overheid beseft dat de afgelopen jaren te rigories is gesneden in alternatieven voor calamiteiten. Zo ontbreken op cruciale punten keerlussen, extra tramsporen of geschikte omleidingsroutes. Dat heeft de reiziger geweten. Zo bleek de kwetsbaarheid van het net onder meer bij de langdurige stremmingen bij de ingebruikname van Randstadrail. Ook lag het tramnet plat doen delen van het Centraal Station in Den Haag werden afgesloten, nadat gevelplaten van het ministerie van Onderwijs waren afgewaaid. Calamiteiten waarbij het nauwelijks mogelijk bleek om trams te laten omrijden.

De Haagse regio doet het daarmee een stuk minder goed dan Amsterdam en Rotterdam. In deze steden is het aantal omleidingsmogelijkheden structureel groter dan in Haaglanden. Daarbij moet worden aangemerkt dat Amsterdam en Rotterdam in noodgevallen altijd nog een beroep kunnen doen op de metro. Maar, concludeert het stadsgewest, dat neemt niet weg dat in de Haagse regio te weinig ‘calamiteitenvoorzieningen’ zijn.

Vervoerbedrijf HTM heeft berekend dat in de regio het tramnetwerk te maken heeft met gemiddeld één calamiteit per dag. Dit is vooral het gevolg van aanrijdingen en defecten. De gemiddelde duur van een stremming is ander half uur.

Een uur stremming levert op de drukste trajecten en uren circa 10.000 reizigers hinder op. Omgerekend krijgen jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen tramreizigers in de regio te maken met een dergelijke stremming.

Een van de grootste flessenhalzen in het Haagse tramnetwerk is de tramtunnel. Een voorstel om in de Grote Marktstraat tramsporen aan te leggen, waar de tram in noodgevallen overheen zou kunnen, werd door de gemeente verworpen. Het gevolg is nu dat passagiers van Randstadrail de dupe zijn bij calamiteiten. Het is voor de sneltrams nagenoeg onmogelijk om een alternatieve route te rijden. Het traject via het Buitenhof en de Grote Kerk is te smal voor de brede Randstadrailvoertuigen.

Het stadsgewest Haaglanden realiseert zich dat het in de toekomst beter moet. Er is een plan opgesteld om knelpunten aan te pakken. Zo moet in Zoetermeer bij station Centrum West een extra mogelijkheid komen om te keren. Zo kan Randstadrail in de toekomst makkelijker over de krakeling.

Een woordvoerster van het stadsgewest benadrukt dat dit een wensenlijstje is, maar dat per keer moet worden bekeken of er ook geld voor beschikbaar is.

Reactie achterlaten