Randstadrail kan stiller

Onwonenden van de Randstadrail klagen al jaren over het geluid van de sneltram. Daarom besloot de gemeente een onderzoek te doen naar het effect van raildempers. Dit zijn blokken metaal en kunststof die op de rails worden gemonteerd. Bij gewoon spoort wordt dit vaker toegepast, maar bij ‘lightrail’ als de Randstadrail is het nog niet eerder uitgetest.

De dempers zijn december vorig jaar aangebracht tussen de haltes Palenstein en Seghwaert. Voor en na het plaatsen zijn geluidsmetingen uitgevoerd door adviesbureau Movares. Daarna is er een enquête verspreid onder de omwonenden van het betreffende traject.

Uit de metingen blijkt dat op de rechte stukken de duur van het geluid is gehalveerd. ook in de bochten ‘zingt’ de rails een stuk minder. Bovendien constateert Movares een duidelijke afname in de geluidsfrequentie boven de 3000 Hertz. Daardoor wordt het geluid minder schel.

De in april uitgedeelde enquête bevestigt dit beeld. Hoewel slechts 14 procent van de uitgedeelde formulieren is ingeleverd, blijkt dat omwonenden inderdaad minder lang de voertuigen horen. De meeste deelnemers aan het onderzoek vinden de situatie door het aanbrengen van de dempers verbeterd. Toch is niet iedereen tevreden. Een aantal omwonenden zegt nog steeds hinder te ondervinden van het overgebleven geluid.

Hoewel de test succesvol is, denkt de gemeente er niet aan om ook op andere plekken waar mensen last hebben van het geluid van de Randstadrail dempers aan te brengen. “Er is steeds benadrukt dat de pilot een eenmalige actie is en in principe geen vervolg kent,” stelt een gemeentewoordvoerder. “De geluidssituatie rond de Randstadrail voldeed aan de normen. De gemeente wilde echter meer doen dan wettelijk verplicht is. Daarom is er een actieplan opgesteld, waarin budget beschikbaar is gesteld voor één pilot met raildempers.” De test kostte de gemeente uiteindelijk 270.000 euro.

De HTM kan niets zeggen over het onderzoek zeggen, omdat het een initiatief is van de gemeente. Ondertussen is de vervoersmaatschappij wel zelf met een andere test bezig om het geluid van trams te verminderen. “We gebruiken smeerinstallaties, maar we hebben nog geen resultaten van dit onderzoek,” vertelt een woordvoerder van de HTM. “We testen momenteel bij de remise van Zichtenburg in Den Haag en in de spoorzone van Delft. Op die laatste locatie zijn de bochten vanwege het verleggen van de rails wat krapper. Daardoor krijg je meer ijzer op ijzer, dus meer geluid.”

De HTM test twee mogelijkheden: water of een speciaal smeerseltje. “Eind september moeten we uitsluitsel kunnen geven wat het meest optimale middel is”

Reactie achterlaten