Geluidsonderzoek RandstadRail

Stadsgewest Haaglanden heeft half november besloten onderzoek te doen naar het geluid van Randstadrail.

Dit op verzoek van gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, waar inwoners geluidsoverlast ervaarden. Dit jaar wordt een onderzoeksbureau gekozen, dat begin 2013 start met de metingen.

Wethouder José van Egmond is verheugd over het besluit van het stadsgewest: “Als gemeente hebben we aangedrongen op dit onderzoek. Het stadsgewest is immers verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rails. We willen graag weten waar de ervaren geluidsoverlast door wordt veroorzaakt en of er een verband is tussen het geluid en het onderhoud van de rails en de RandstadRail-voertuigen. Met de onderzoeksresultaten in de hand kunnen we straks hopelijk gerichte maatregelen nemen.”

Onderzoek

In het onderzoek wordt gekeken wat de invloed is van onderhoudstechnieken, zoals de wijze van slijpen van de rails en het smeren van de wielen, op het geluid van RandstadRail. Een jaar lang wordt voortdurend het geluid gemeten tijdens verschillende weersomstandigheden in alle jaargetijden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, kijkt Haaglanden of een andere manier van onderhoud of het op andere momenten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden onder andere het ‘zingen’ en piepen kan verhelpen.

Metingen

Dit jaar wordt een onderzoeksbureau gekozen, dat naar verwachting begin 2013 kan starten met de metingen. Verschillende manieren van onderhoud worden getest en de invloed daarvan op het geluid wordt gemeten. Volgens planning is het onderzoek begin 2014 klaar en dan moet duidelijk zijn welke manier van onderhoud aan rails en RandstadRail-voertuigen effect hebben op het geluid. Het meten levert geen overlast op voor omwonenden en reizigers.

Reactie achterlaten