Nieuw onderzoek naar geluidsoverlast RandstadRail

De gemeente gaat een nieuw onderzoek instellen naar de geluidsoverlast rondom het RandstadRailtrac├ę in Oosterheem. Het geluid wordt een jaar lang gemeten, waarbij vooral wordt gekeken in hoeverre de onderhoudswerkzaamheden aan de rails bijdragen aan de overlast.

Zo wordt onder meer gekeken of bijvoorbeeld de wijze van slijpen van de rails of het smeren van de wielen invloed hebben op het geluid. Op drie locaties rondom de Randstaidral komt een meetpost te staan die tijdens verschillende weersomstandigheden en jaargetijden het geluid zal meten. Met deze kennis moet het onderhoud aan de rails zo worden aangepast dat er minder overlast komt.

Bijeenkomst

Ook komt er op dinsdag 19 februari , tussen 20:00 en 22:00 uur, een bijeenkomst met wethouder Hans Haring in de recreatieruimte van Oosterheem Centrum. Hierin wordt onder meer de geluidsmeting toegelicht, daarnaast kunnen bewoners meepraten over de overlast.

Klachten

Omwonenden klagen al jaren over overlast. Stadsgewest Haaglanden stelde hierop in 2009 een geluidsonderzoek in, hieruit bleek dat nergens langs het traject de wettelijke normen worden overschreden. Ook is er sinds 2011 een proef waarbij raildempers zijn geplaatst op het RandstadRail-traject in Seghwaert.

Reactie achterlaten