Haaglanden geeft subsidie voor aanpassing wissels

HTM heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar het functioneren van de wissels op het Haagse deel van de RandstadRail. De wissels, die al langere tijd voor vertragingen zorgen, presteren aanzienlijk minder dan bijvoorbeeld de wissels op het Rotterdamse traject. Gebleken is dat het hoge aantal storingen van de wissels niet te wijten is aan de onderhoudsinspanningen van HTM maar dat er wel diverse andere oorzaken aan te wijzen zijn die een degelijk functioneren een hogere punctualiteit in de weg staan. Vandaag zal het onderzoeksrapport en de mogelijke oplossingsrichtingen worden besproken in het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden, de opdrachtgever van HTM.

Integratie

Een van de in het rapport genoemde problemen is de interactie tussen de verschillende onderdelen van het wisselsysteem (ijzerwerk, steller en de beveiliging). De wissels en het beveiligingssysteem zijn los van elkaar zijn aanbesteed waardoor bijsturing bij verstoringen lastiger is dan wanneer beide (wissel en beveiligingssysteem) bij dezelfde leverancier in beheer zouden zijn. HTM overlegt met de betrokken leveranciers hoe de gehele systeemintegratie onder één verantwoordelijkheid kan komen te vallen.

Wissels

Daarnaast blijken de gebruikte wissels op het Haagse traject van de RandstadRail erg gevoelig voor vocht en sneeuw en presteren minder dan vergelijkbare wissels op andere trajecten. In overleg met het Stadsgewest Haaglanden en de RET is besloten om te onderzoeken of de 12 tot 14 wissels die cruciaal zijn voor het winternet, nog voor de winter kunnen worden aangepast en desnoods vervangen. In het voorjaar van 2014 zal evaluatie moeten uitwijzen of ook de andere wissels op het Haagse traject voor aanpassing of vervanging in aanmerking komen.

Reactie achterlaten