Leidschenveen wil extra halte

Het Bewoners Organisatie Leidschenveen (BOL) heeft de VVD Den Haag gevraagd om een extra halte Randstadrail. De VVD levert in Den Haag de verkeerswethouder. Randstadrail richting Zoetermeer heeft haar laatste halte in Leidschenveen bij winkelcentrum ’t Hoge Veen. BOL vraagt om een extra halte voordat Randstadrail de wijk verlaat naar Zoetermeer. Deze halte zou ongeveer ter hoogte van de Houtkade gesitueerd moeten worden. BOL wijst tevens op de ontwikkeling van De Nieuwe Driemanspolder met een regionale recreatiefunctie. De bewoners in de buurt De Vissen vrezen parkeerproblemen in ‘hun’ straten als er geen halte voor openbaar vervoer wordt aangelegd. De BOL heeft ook de bekende klachten herhaald, zoals de parkeerdruk in de wijk. BOL: “Door het onvoldoende gebruik van de parkeergarage bij het CBS, door betaald parkeren bij het winkelcentrum ’t Hoge Veen/treinstation Leidschenveen en de grote parkeerbehoefte bij het Mondriaan, wordt er veel in de woonwijk geparkeerd door werknemers van de bedrijven, scholen en winkels en hun bezoekers.” BOL ziet de oplossing in het wijzigen tot vrij parkeren.

Geen tweede RandstadRail-halte in Leidschenveen

De Bewoners Organisatie Leidschenveen (BOL) heeft 16 juli j.l. wethouder Peter Smit (verkeer/VVD) gevraagd om een extra RandstadRail-halte. RandstadRail heeft een halte in Leidschenveen bij winkelcentrum ’t Hoge Veen. BOL vraagt om een halte voordat RandstadRail de wijk verlaat richting Zoetermeer.

Deze halte zou ongeveer ter hoogte van de Houtkade gesitueerd moeten worden. BOL wijst op de ontwikkeling van De Nieuwe Driemanspolder met een regionale recreatiefunctie. De bewoners in de buurt De Vissen vrezen parkeerproblemen in hun straten als er geen halte voor openbaar vervoer wordt aangelegd.

Wethouder Smit antwoordde dat dit een onderwerp is waar hij al vaker met bewonersgroepen in De Vissen overleg over heeft gevoerd en de aanleg van deze halte heeft afgewezen. Hij heeft telkens gewezen op de consequentie van een langere reistijd tussen Zoetermeer en Den Haag, waardoor er meer gebruik wordt gemaakt van autovervoer met verhoogd verkeersaanbod op de Zoetermeerse Rijweg tot gevolg.

Inmiddels is ook bekend, dat er geen bebouwing zal plaatsvinden aan de overzijde van het spoor ter hoogte van rotonde Houtkade, waardoor de veronderstelde doelgroep van reizigers kleiner wordt. De wethouder handhaaft zijn standpunt: gemeente Den Haag zal geen RandstadRail-halte laten aanleggen bij rotonde Houtkade.

Reactie achterlaten