Tijdelijke busbaan Osylaan dicht voor alle verkeer

Door de aanleg van het park Palenstein is vanaf 1 oktober de tijdelijke busbaan gesloten. De bussen rijden vanaf deze datum een andere route die later bekend wordt gemaakt.

Vanwege de verkeersveiligheid is de tijdelijke busbaan nu al enige tijd verboden voor fietsers én voetgangers. Dit staat duidelijk met borden aangegeven.

Toch wordt er nog druk gebruik van deze route gemaakt, wat soms tot gevaarlijke situaties leidt. De gemeente benadrukt dat mensen die toch van deze route gebruik maken dit doen op eigen risico!
De komende dagen worden de borden en de belijning verbeterd waardoor er meer duidelijkheid ontstaat. Daarna wordt er regelmatig gecontroleerd en zo nodig bekeurd. Alternatieve routes lopen via de Ambachtsherenlaan of de Leidsewallenwetering.

Vooral omdat de scholen aan het van Doornenplantsoen binnenkort weer beginnen is het belangrijk dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer deelneemt.

Reactie achterlaten