SP bezocht verkeersknooppunt Bleizo

Het Factory Outlet Center Bleizo vond de SP geen goed idee, maar dat betekent niet dat er geen andere goede opties zijn voor ontwikkeling van het gebied. “Wat er ook komt, de infrastructurele basis moet goed zijn”, aldus Ewout den Heijer van SP-Zoetermeer.

De vice-fractievoorzitter van SP-Zoetermeer bracht op donderdag 18 juli samen met Tweede Kamerlid Farshad Bashir en Statenlid Lies van Aelst een werkbezoek verkeersknooppunt Bleizo, precies op de grens tussen Bleiswijk en Zoetermeer. Voor goede ontsluiting van het gebied werd hier al jaren geleden een nieuw station gepland. Anno 2013 is dit er nog steeds niet, maar de vooruitzichten zijn goed. In de stralende zon lichtte burgemeester Aptroot van Zoetermeer samen met wethouder Hans Haring en projectmanager Dennis Dierickx de voordelen van het nieuwe station nog eens toe.

De belangrijkste, ook voor de SP, zijn tijdwinst en betere bereikbaarheid. Het nieuwe station verbindt de spoorlijn Utrecht-Gouda-Den Haag/Rotterdam met lijn 4 van de RandstadRail, die nu nog doodloopt bij halte Javalaan. Reizigers zijn hierdoor straks bijna een half uur sneller in Rotterdam en Den Haag. Een parkeerterrein met 700 plaatsen maakt het voor automobilisten aantrekkelijk om op Bleizo over te stappen op het OV en ook fietsers kunnen straks gebruikmaken van het nieuwe viaduct over de A12.

Gebiedsontwikkeling

Over de plannen voor de ontwikkeling van de rest van het gebied is de SP kritischer. Wat ons betreft worden de bedrijventreinen in Zoetermeer langzaam maar zeker verplaatst naar dit nieuwe, goed ontsloten gebied, om daarna woningbouw mogelijk te maken op de huidige bedrijvenlocaties. Verder ziet de SP graag een volledig groene en duurzame P&R en willen we zeker wat betreft nieuwe kantoren bouwen voor leegstand voorkomen. De kosten voor het project (nog 75 miljoen euro) zijn niet mals, maar hier wegen de extra werkgelegenheid en de voordelen voor de reiziger tegenop. Aangezien de gemeente Zoetermeer nu al opdraait voor rekeningen van slecht presterende bedrijven in de Leisure-sector, wil de SP op dit terrein juist extra voorzichtig zijn.

Hobbels

De bestuurlijke weg naar het nieuwe station Bleizo is niet zonder hobbels. Na zes jaar vertraging in de besluitvorming schat Burgemeester Aptroot de kans het er nu ook echt komt inmiddels op 95%. Dit is helemaal in lijn met de wens van de SP, die dit voorjaar samen met een ruime Kamermeerderheid het kabinet per motie opriep om nu eindelijk haast te maken met het nieuwe station. Eind november bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe Nota Meerjarige Infrastructurele Projecten van minister Schulz van Haegen, die hopelijk de gewenste duidelijkheid verschaft.

Dat het al zo lang duurt, komt onder meer doordat de NS en ProRail berekenden dat het extra station een minuut vertraging zou opleveren voor de drukbereisde intercitylijn Utrecht-Gouda/Rotterdam. Nu een oplossing voor deze zogenoemde ‘uitbuiging’ van het traject is gevonden, is het aan de gemeente Zoetermeer en de andere leden van de gemeenschappelijke regeling Bleizo (de gemeente Lansingerland, het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam) om in overleg met de NS, ProRail en het ministerie de laatste hobbels voor het nieuwe station uit de weg te ruimen en voorstellen te doen voor verdere invulling van het plan.

Reactie achterlaten