Oplossing voor de herrie Oosterheem

Omdat er al langer veel te doen is over geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de Randstadrail worden op verschillende plekken langs het traject metingen verricht. Vooruitlopend op de resultaten heeft de gemeente in het dossier Geluidshinder Randstadrail de maatregelen aangegeven waar een onderzoek naar komt als inderdaad blijkt dat de toestellen te veel herrie veroorzaken.

De maatregelen hebben betrekking op het viaduct, dat ook wel het kunstwerk wordt genoemd. Over dit deel van het traject komen verreweg de meeste klachten binnen. Als uit onderzoek blijkt dat deze zijn gegrond, wil de gemeente onderzoek doen naar het plaatsen van geluidschermen op de plek waarnu de open reling aanwezig is. Aan de spoorkant zou zogenoemd akoestisch absorberend materiaal gebruikt moeten worden.

Spoorstaven

Een andere optie die wordt overwogen is het aanbrengen van akoestisch absorberend materiaal tussen direct naast de spoorstaven. Dit zou in nauw overleg met de HTM en het stadsgewest Haaglanden moeten gebeuren. De twee maatregelen combineren is ook een optie. Voorwaarde is wel dat uit het onderzoek moet blijken dat het om ‘direct geluid’ gaat. Dit is lawaai dat wordt veroorzaakt door het contact van de wielen op de spoorstaven.

Een mogelijkheid waar de gemeente nog steeds rekening mee houdt is dat het viaduct zelf zorgt voor versterking van het geluid. Ingrepen aan het bouwwerk worden dan ook niet uitgesloten. Zo zou volgens de gemeente het inpakken van het viaduct met een ‘geluidsisolerend materiaal’ een alternatief kunnen zijn. Voor ingrepen aan het kunstwerk moet de architect ervan wel toestemming geven, maar die liet eerder al weten hieraan te willen meewerken. Wel laat de gemeente weten dat het een eerste verkenning van de maatregelen betreft en dat er nog geen overleg heeft plaatsgevonden met het stadsgewest en de HTM.

Al langer klagen de bewoners van een deel van Oosterheem over de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door Randstadrail. Een aantal van hen voerde een eigen geluidsonderzoek uit, waarbij de resultaten van metingen bijna twee keer zo hoog waren als de wettelijke toegestane hoeveelheid van 55 decibel. “Het probleem is dat lijn 4 van de Randstadrail zo’n herrie produceert, dat het bijna ziekmakend is,” liet buurtbewoner en actievoerder Han Hijzelendoorn in het AD eerder weten.

Het onderzoek naar de mogelijke geluidsoverlast veroorzaakt door de Randstadrail gaat nog deze zomer van start. De verwachting is dat in Zoetermeer de apparatuur in juli of augustus operationeel moet zijn. Het gaat om geluids- en trillingsmeters langs het spoor.

Reactie achterlaten