Eerste grootscheepse actie in Sprinter

door Peter van de Stadt

Op de Zoetermeer Stadslijn is gisteren de eerste actie gehouden om de onveiligheid in de trein
aan te pakken. Zeventig mensen bleken geen geldig vervoersbewijs te hebben. Veertien werden
meegenomen naar het politiebureau aan het Wegstapelplein om daar een boete te krijgen. Het
‘zero tolerance-beleid’ is een gezamenlijke actie van de politie, gemeente, Nederlandse
Spoorwegen en spoorwegpolitie (onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten).

Van de veertien aanhoudingen waren er acht mensen die geen kaartje konden tonen en ook geen
identiteitsbewijs bij zich hadden. Wat voor boete zij krijgen, kon de politie vanmorgen nog
niet mededelen.

Boetes waren er wel voor drie jongeren die met hun benen op de andere bank zaten (23 euro), één
reiziger die verdovende middelen bij zich bleek te hebben (23 euro) en twee mensen die de
controleurs belemmerden in hun werk (46 euro).

Zoals gezegd hadden zeventig reizigers geen geldig vervoersbewijs bij zich. Van hen kochten er
35 alsnog een kaartje, terwijl eenzelfde aantal mensen uitstel van betaling kregen.

De politie sprak van een succes. “We zijn zeer tevreden over de eerste actie op de Sprinter.
Het team is van tien uur ’s morgens tot de laatste Sprinter ’s avonds bezig geweest. Ja, we
ondervonden veel waardering van de mensen. Op een gegeven moment werd er zelfs geapplaudisseerd.
De mensen zijn blij dat er wat gebeurt, zo was onze ervaring”, schetst een woordvoerster van de
politie in Zoetermeer.

De verhoogde politie-inzet op de Zoetermeer Stadslijn is niet permanent, zo benadrukt een
woordvoerder van de politie Haaglanden, waar Zoetermeer onder valt. “Vanaf heden gaan
politieagenten tijdelijk meerijden op de Zoetermeerlijn. Politie Haaglanden gaat de komende
weken tijdens alle dienstregelingen het personeel van de NS en de spoorwegpolitie ondersteunen,
om de veiligheid op en rond de stations te verhogen. Politiemensen zullen in voorkomende
gevallen verbaliserend optreden. We hebben hiertoe, in overleg met NS en KLPD, besloten omdat
de gevoelens van onveiligheid van de reizigers en het treinpersoneel ook ons grote zorgen
baart”, aldus de woordvoerder.

De tijdelijke maatregel geldt in principe tot 1 maart van het volgend jaar. Voor die datum
zullen de NS en de spoorwegpolitie, in overleg met politie Haaglanden, een structurele aanpak
voor de Sprinter voorstellen.

Reactie achterlaten