Busbaan Palenstein open

Vanaf nu is het park Palenstein open voor het publiek. Bussen rijden via de nieuwe busbaan. Sinds 2012 is de omgeving van de Osylaan compleet veranderd. In verschillende fasen is de Osylaan omgelegd, de woonomgeving rondom de nieuwe appartementen aan de Ambachtsherenlaan is aangelegd en is het park Palenstein gerealiseerd.

In die periode hebben de bewoners steeds overlast ondervonden door de diverse wegomleggingen.
Nu zijn alle bouwhekken verdwenen en zijn de nieuwe fiets- en voetpaden open voor gebruik door de Zoetermeerders. De bussen rijden weer hun vertrouwde routes, maar nu over een geheel nieuwe busbaan.

Het park is beplant en het terrein is ingezaaid. Deze zomer ligt park Palenstein er groen bij. Pas dan volgt de feestelijke opening. Hier hoort u tegen die tijd meer over.

Reactie achterlaten