DUBBEL HTM en Zoetermeer wijzen naar elkaar: Lift Randstadrail-halte Voorweg-Hoog al weken buiten gebruik

Al wekenlang is de lift bij de Randstadrail-halte Voorweg-Hoog buiten gebruik. Juist op het kruispunt van de krakeling is het van groot belang dat iedereen gemakkelijk van boven naar benenden kan komen en andersom, vindt GroenLinks Zoetermeer. De fractie heeft schriftelijke vragen ingediend, waardoor er hopelijk snel een oplossing gevonden kan worden.

Een aantal dagen geleden werd contact opgenomen met de fractie van GroenLinks door een ontredderde burger. De lift bij Voorweg-Hoog schijnt al weken defect te zijn. De gemeente heeft de inwoner medegedeeld dat de HTM het probleem moet oplossen, maar de HTM laat juist weten dat het de taak van de gemeente is om de lift te maken. Onduidelijkheid in de zaak te brengen en om ervoor te zorgen dat de lift snel weer in werking kan treden, heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen ingediend.


 1. Is het bij het college bekend dat de lift bij Voorweg-Hoog al geruime tijd niet
  functioneert?
 2. Hoe kan het zijn dat inwoners, die ernstige hinder ondervinden van het niet functioneren
  van de liften, kennelijk van het kastje naar de muur gestuurd worden?
 3. Welke instantie is verantwoordelijk voor het betrouwbaar functioneren van deze liften?
 4. Bent u het met ons eens dat toegankelijkheid van de randstadrail met name voor
  gehandicapten van groot belang is, en dat een niet functionerende lift alleen bij hoge
  uitzondering zou mogen voorkomen?
 5. Welke maatregelen gaat u nemen om dit specifieke probleem zo snel mogelijk op te
  lossen?
 6. Gelet op de vele randstadrail-stations is de kans aanzienlijk dat zulke problemen zich
  ergens anders in Zoetermeer met vergelijkbare liften zullen herhalen. Welke
  maatregelen gaat u nemen, zodat echt alleen bij hogere uitzondering de liften niet
  functioneren?

Reactie achterlaten