Geluidsoverlast Oosterheem aangepakt

Een zichtbare (en hoorbare) vernieuwing waar aan gewerkt wordt is het beperken van de geluidsoverlast van Randstadrail in Oosterheem. Sinds 2013 wordt hier al aan gewerkt. Afgelopen periode zijn er onder andere metingen geweest om de problematiek precies in kaart te brengen. De stadsregio Haaglanden is hierin leidend. Daarnaast is er gekeken naar effectieve geluidreducerende maatregelen op of aan het viaduct in Oosterheem.

De gemeente heeft zich steeds ingezet om tot een beperking van de geluidsoverlast te komen. We blijven met Haaglanden hard werken aan deze zichtbare en hoorbare verbetering. Ik ga er vanuit uiterlijk half maart duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden om de geluidsoverlast te beperken.

Reactie achterlaten