Nieuwe stap voor Bleizo

Na groen licht van de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de toekomstige vervoersknoop Bleizo. Het concept van het bouwplan is inmiddels klaar en de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart. De plannen liggen van woensdag 27 mei tot en met dinsdag 7 juli ter inzage. Het bouwplan dat er nu ligt is nog een concept. Na de inspraakprocedure wordt op basis van de ingediende zienswijzen het bouwplan definitief gemaakt.

Vervoersknoop Bleizo ligt langs de A12 en de spoorlijn tussen Den Haag en Utrecht. Over de A12 komt een combibrug met daarop de halte van de verlengde Oosterheemlijn, fiets- en voetpaden en veel groen. Hieronder komt het NS-station met trappen en liften naar het hoger gelegen plateau. Aan zowel de noord- als de zuidzijde van de A12 komen overdekte haltes van lokale en regionale bussen. Met de 700 gratis parkeerplekken en goede verbindingen met regionale fietsroutes en buslijnen, biedt het station zo een uitstekende overstapmogelijkheid.

Inloopbijeenkomst

Wie de plannen wil bekijken is welkom op donderdag 4 juni tijdens een inloopbijeenkomst van 15:00 uur tot 19:00 uur op het projectbureau Bleizo. Iedereen kan tijdens de inspraaktermijn een reactie op het concept bouwplan bij het college indienen. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd via de website van de gemeente Zoetermeer en de gemeente Lansingerland.

Samenwerking

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt de vervoersknoop samen met ProRail, namens de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en de Metropoolregio. Als alles volgens planning verloopt, maken de eerste reizigers eind 2018 gebruik van het nieuwe station. Meer informatie staat op www.bleizo.nl.

Reactie achterlaten