Nieuwe stap voor Vervoersknoop Bleizo Zoetermeer

De voorbereiding van de komst van Vervoerksnoop Bleizo zit in een rijdende trein! Er is weer een nieuwe stap gezet naar een plek waar straks veel bus- en treinreizigers hun weg gaan vinden tussen Zoetermeer, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer leggen vanaf 23 februari het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning ter visie. Dit als laatste voorbereidende stap naar vaststelling van het bestemmingsplan voor de Vervoersknoop en afgifte van de definitieve omgevingsvergunning.

Vervoersknoop Bleizo ligt langs de A12 en de spoorlijn tussen Den Haag en Utrecht op grondgebied van zowel de gemeenten Lansingerland als Zoetermeer. Om de nieuwe Vervoersknoop Bleizo te kunnen realiseren zijn dan ook twee nieuwe bestemmingsplannen nodig; één voor het grondgebied van Zoetermeer en één voor Lansingerland. De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer hebben afgesproken om deze procedures te coördineren. Dit betekent dat beide bestemmingsplannen en de ontwerpomgevingsvergunning tegelijk ter inzage worden gelegd. Door de gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor de Vervoersknoop kunnen belanghebbenden volstaan met het indienen van één zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Lansingerland. Lansingerland zorgt er voor dat de zienswijze ook naar het college van Zoetermeer wordt gestuurd.

Vervoersknoop

Langs de A12 en de spoorlijn tussen Den Haag en Utrecht komt een combibrug met daarop de halte van de verlengde RandstadRail, fiets- en voetpaden en veel groen. Hieronder komt het nieuwe NS-station met trappen en liften verbonden met de brug. Aan beide kanten van de A12 komen overdekte haltes van lokale en regionale bussen. Met de 700 gratis parkeerplekken en goede verbindingen met regionale fietsroutes en buslijnen, biedt het station een uitstekende overstapmogelijkheid.

Ter inzage

De ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerpomgevingsvergunning kunt u van 23 februari 2016 tot en met 4 april 2016 inzien. Voor meer informatie wordt verwezen naar onder andere de kennisgeving in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Uw reactie op de plannen voor de Vervoersknoop kunt u sturen naar het college van B&W van Lansingerland. De gemeente Lansingerland zorgt voor de gecoördineerde behandeling van de zienswijzen in Zoetermeer en Lansingerland. De bestemmingsplannen zijn ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Planning

De gemeente Zoetermeer ontwikkelt de vervoersknoop samen met ProRail, namens de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op dit moment vinden voorbereidende werkzaamheden plaats. De daadwerkelijke bouw van de vervoersknoop start in de zomer van 2016. Als alles volgens planning verloopt, maken de eerste reizigers eind 2018 gebruik van het nieuwe station. NB: Een zienswijze kan ingediend worden bij het college van B&W Lansingerland via het adres Postbus 1, 2650 AA in Berkel en Rodenrijs.

Reactie achterlaten