Verkenning lightrail van Zoetermeer naar Rotterdam en Leiden

De Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid geeft invulling aan de gezamenlijke regionale mobiliteitsopgaven van 23 gemeenten in de Metropoolregio. Deze volgen uit de noodzaak om de gezamenlijke economie van de Metropoolregio te versterken. Steden in deze regio liggen dicht bij elkaar maar zijn niet sterk verbonden. Reistijden zijn relatief lang en vervoersnetwerken niet altijd overzichtelijk. Er is onbenut potentieel, dat gerealiseerd kan worden door meer samenhang te creëren. In de Uitvoeringsagenda wordt een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld voor de periode 2016-2025.

Lightrail naar Rotterdam en Leiden

Voor Zoetermeer betekent dit concreet dat de MRDH de aanleg van een lightrailverbinding van Zoetermeer naar Rotterdam en naar Leiden wil verkennen om de bereikbaarheid van Zoetermeer en de regio te vergroten. Daarnaast zijn projecten als snelfietsroutes Leiden – Zoetermeer, de vervoersknoop BleiZo en de capaciteitsuitbreiding van de aansluiting van Zoetermeer op de A12 opgenomen op de agenda.

Sterke verbetering bereikbaarheid Zoetermeer

Wethouder Marc Rosier, verantwoordelijk portefeuillehouder mobiliteit en betrokken bij de Vervoersautoriteit MRDH, geeft aan dat hij blij is met het ontwerp van de uitvoeringsagenda: “Ik ben blij dat in deze concept Uitvoeringsagenda verschillende plannen staan die de bereikbaarheid van Zoetermeer sterk kunnen verbeteren. Met name de betere verbinding tussen Leiden en Rotterdam, via Zoetermeer, is voor onze inwoners en de gehele Metropoolregio een grote kans. Ik maak me daar graag hard voor en zal er persoonlijk voor zorgen dat deze verbinding serieus op tafel komt en blijft. Maar het woord is nu eerst aan de gemeenteraden om via een zienswijze haar reacties te geven.”

Reactie achterlaten