VVD vragen over toename fietsendiefstal Station-Oost Zoetermeer

Afgelopen tijd hebben wij van verschillende kanten signalen gekregen over een toename van het aantal fietsendiefstallen in Zoetermeer, in het bijzonder fietsendiefstallen bij station Zoetermeer Oost. Ook in de raadscommissievergadering van 4 april heeft een inspreker hier aandacht voor gevraagd. Waar het college in 2014 nog trots kon melden dat het aantal fietsendiefstallen met tien procent was gedaald, constateerde Nu.nl dat een jaar later sprake was van een stijging. Maar liefst 645 personen deden aangifte van een gestolen fiets.

In een memo over de veiligheidsmonitor noemt het college een percentage van 9,6%, onduidelijk is echter om welk aantal het gaat. In 2015 gaf het college aan dat de politie drie aandachtlocaties voor fietsendiefstal hanteerde: station Zoetermeer Oost, het Stadshart en randstadrailstation Oosterheem. Twee keer per jaar zouden hier daarom, gerichte preventieacties, zoals voorlichtings- of graveeracties, plaats vinden. In overweging genomen alles wat hiervoor is beschreven hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft het college ook de cijfers voor fietsendiefstallen in 2015 en is er sprake van een stijging of daling ten opzichte van 2014? En wat is de trend de afgelopen jaren?

2. Worden de drie locaties station Zoetemeer-Oost, het Stadshart en station Oosterheem nog steeds gezien als aandachtslocaties?

3. Zijn er nieuwe aandachtslocaties bijgekomen?

4. Worden er nog steeds extra preventieve acties uitgevoerd op de aandachtslocaties en is er inzicht in wat die acties opleveren?

5. Wat is het effect van de zogenaamde ‘lokfiets’? Is het college voornemens de jacht op fietsendieven via lokfietsen voort te zetten? Voorts zijn wij van mening dat zoveel mogelijk de oorzaak van de fietsendiefstallen moet worden bestreden. Volgens de VVD moet er dus zoveel mogelijk gejaagd worden op fietsendieven. Eén van de middelen die daarbij kan worden ingezet is cameratoezicht.

6. Is het college van plan om gebruik te maken van cameratoezicht bij het voorkomen van fietsendiefstal, bijvoorbeeld op station Zoetermeer Oost?

7. Ziet het college een mogelijkheid om de actie ‘Camera’s in beeld’ extra onder de aandacht te brengen bij de aandachtslocaties zoals bijvoorbeeld station Zoetermeer Oost?

Reactie achterlaten