Grote reizigersgroei R-netlijn 400 Leiden-Zoetermeer

De introductie van R-net op de buslijn van Leiden naar Zoetermeer is zeer succesvol. Het aantal reizigers is sterk gegroeid en reizigers beoordelen de lijn met een 7,9. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zuid-Holland uit liet voeren een jaar nadat het kwaliteitsconcept werd ingevoerd.

Concept werkt

“De bus is hiermee echt een alternatief geworden, ook voor degenen bij wie de bus voor de introductie van R-net niet op het netvlies stond”, vertelt gedeputeerde Floor Vermeulen. “De R-net bussen zijn snel en comfortabel en rijden in de spits om de vijf minuten. Dat het concept werkt, zien we ook bij de R-net lijn van Rotterdam naar Dirksland.”

In 2015 liet R-net 400 een reizigersgroei zien van 16% ten opzichte van 2014. Dit is ruim boven de groei in de rest van de concessie van de provincie Zuid-Holland. In Zoeterwoude stappen zelfs 51% meer mensen op dan voorheen. Verwacht mag worden dat het succes blijvend is; maar liefst 95% van de reizigers verwacht de komende tijd klant te blijven.

Succesfactoren

In het onderzoek geven reizigers aan dat ze vooral kiezen voor R-net vanwege de korte wachttijd en snelheid. Volgens de onderzoekers heeft het feit dat de bus niet meer één keer per uur een route door Zoeterwoude rijdt een positief effect gehad. Dit levert voor veel reizigers tijdswinst op en biedt een logischer dienstregeling: de R-net bussen rijden standaard twaalf keer per uur in de spits en zes keer daarbuiten. Andere belangrijke succesfactor is volgens de onderzoekers de combinatie van hoge kwaliteit en tevredenheid, marketing en de zichtbaarheid van het R-net concept in het straatbeeld. De haltes zijn vernieuwd en voorzien van borden met digitale reisinformatie en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen.

Verbeterpuntenpunten zijn er ook. Zo krijgt de betrouwbaarheid een 6,8. De provincie en Arriva starten een onderzoek naar de mogelijkheden om de doorstroming van de bussen te verbeteren. Ook het comfort van de bushokjes kan beter. De provincie gaat nu onderzoeken of het mogelijk is de huidige haltes aan te passen, bijvoorbeeld door een voorwand te plaatsen. Deze feedback wordt ook gebruikt om bij nieuwe R-netlijnen een ander type bushokje aan te schaffen.

R-net

R-net staat voor Randstad-net, een samenwerkingsverband tussen alle openbaar vervoerbedrijven en overheden in de Randstad om de bereikbaarheid te verbeteren. Alleen snelle, frequente en betrouwbare verbindingen mogen het kwaliteitskeurmerk dragen. Sinds december 2014 rijden de R-net bussen in Zuid-Holland op de lijn tussen Leiden en Zoetermeer en sinds december 2015 tussen Rotterdam en Dirksland op Goeree-Overflakkee.

Reactie achterlaten