SP wil fietsenstallingen in Zoetermeer behouden

De Zoetermeerse SP-fractie roept het college op om bij de nieuwe aanbesteding van de bewaakte fietsenstallingen deze te houden zoals zij nu zijn. “Dit betekent dat er geen fietsenstallingen mogen verdwijnen, ze gratis moeten blijven, er aan de openingstijden niets veranderd wordt en dat de mensen die er werken dit met een arbeidsovereenkomst en tegen een fatsoenlijk loon doen”.

De gemeente heeft het contract met Biesieklette opgezegd, omdat deze niet meer toekomstbestendig zou zijn. De medewerkers van de Biesieklette hadden een ‘Zoetermeerbaan’. Dit waren banen waarin mensen met een arbeidsovereenkomst en tegen loon, werkervaring opdeden om zo door te stromen naar betaald werk. De Zoetermeerbanen zijn inmiddels verdwenen.

Verdringing

De SP wil voorkomen dat door de nieuwe aanbesteding verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt en vreest dat de nu nog betaalde banen straks worden gedaan door mensen die moeten werken zonder loon. De SP vindt dat toekomstige werknemers van de fietsenstalling een arbeidsovereenkomst en loon moeten krijgen. “Als de gemeente zo nodig een nieuw contract wil met een nieuwe aanbesteding dan dienen zij er wel voor te zorgen dat de fietsenstallingen blijven zoals ze nu zijn,” aldus de SP.

Reactie achterlaten