Brief Rover over R-net 400

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Geacht College,

In uw opdracht heeft het bureau Ligtermoet en Partners de effecten geanalyseerd van de invoering van R-net op de lijn naar Zoetermeer. Uit deze analyse komt naar voren dat hierdoor het aantal reizigers aanzienlijk is gestegen. Wij hebben deze analyse aan een contra-expertise onderworpen die wij u hierbij toesturen. Wij komen daarin gedeeltelijk tot andere conclusies:

  • Het aantal reizigers tussen Leiden en Zoetermeer is minder gestegen dan het totaal aantal reizigers in het exploitatiegebied van Arriva. Dat is ook niet vreemd, want in feite is de dienstregeling verslechterd.
  • De halte P+R A4 trekt veel nieuwe reizigers. Aannemelijk is dat dit vooral automobilisten zijn die Leiden willen bezoeken zonder parkeergeld te betalen. Van degenen in Zoeterwoude die eerder de ontsluitende lijn gebruikten is daarentegen een deel voor het OV verloren gegaan.
  • Bij de haltes binnen Leiden heeft zich een welkome groei van het aantal in- en uitstappers voorgedaan. Dit kan echter niet verklaard worden uit de wijziging van de dienstregeling bij de invoering van R-net, misschien wel uit de grotere herkenbaarheid.

Onze belangrijkste conclusie is dat de ontwikkelingen rond de lijn R-400 niet gebruikt kunnen worden als argument om ook elders in het kader van R-net haltes te laten vervallen. Wel zijn uiteraard hogere frequenties en kortere rijtijden als gevolg van doorstroommaatregelen zeer belangrijk voor een beter openbaar vervoer.

Wij hopen dat u bij de verdere ontwikkeling van R-net hiermee rekening houdt.

Met vriendelijke groet,

Hans van Dam

Voorzitter Rover Holland Rijnland

Brief van Rover afdeling Holland Rijnland aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Reactie achterlaten