“Bus- en tramritten in Zuid-Holland worden goedkoper”

De PvdA verwacht dat de tarieven volgend jaar al lager worden. De partij denkt dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland daardoor betaalbaar blijft.

De PvdA wijst erop dat alle inkomsten en uitgaven van de provincie sinds 2015 op de nullijn zijn gezet en de automobilisten zelfs een forse lastenverlaging hebben gekregen. Daarentegen stegen de tarieven in het openbaar vervoer.

“Alle provinciale tarieven met uitzondering van het openbaar vervoer zijn sinds 2015 niet meer verhoogd”, aldus fractievoorzitter Ron Hillebrand. “De unanieme aanvaarding van ons voorstel om te onderzoeken hoe het openbaar vervoer tarief verlaagd kan worden naar het niveau van 2015 laat zien dat er nu bereidheid is om die vergissing alsnog te herstellen.”

De tariefsverlaging zou prijsverhogingen sinds 2015 ongedaan moeten maken. Dat kost de provincie 1,4 miljoen euro, heeft Hillebrand berekend: “Dat geld is er gewoon.”

Daarbij gaat het alleen om de busdiensten waar de provincie over gaat. Het openbaar vervoer in Rotterdam en Den Haag valt er buiten.

Reactie achterlaten