Nachtbus tussen Zoetermeer en Leiden

In dit memo informeert het college de raad over de voortgang van de in de raadvergadering van 26 juni 2017 aangenomen motie 1705-55, nachtnet Leiden.

In de motie wordt het college opgedragen om in overleg te treden met R-Net Zuid-Holland en te
kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor het realiseren van een pilot die zorgt voor een
nachtverbinding tussen Leiden en Zoetermeer voor ten minste de duur van zes maanden en met
een frequentie van eenmaal per uur. Hiervoor € 50.000,- te reserveren vanuit de begroting en de
resultaten voor de nieuwe verkiezingen aan de raad te rapporteren.

Voorstel

In nauw overleg met vervoerder Arriva, de concessiehouder van R-net in de provincie Zuid Holland, zijn de mogelijkheden voor een proef met nachtvervoer tussen Leiden en Zoetermeer
onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de volgende pilot:


 • Rijden van een nachtbus tussen Leiden Centraal en Zoetermeer Centrum West, v.v.;
 • De bestaande route volgend en alle haltes bedienend van lijn 400;
 • Rijden in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag;
 • Een frequentie van 1x per uur, 4 retourritten tussen ca. 1:45 en 5:45 uur;
 • Er worden drie overstaprelaties geboden; In Leiden van en naar de trein Amsterdam –
  Schiphol en bij Zoetermeer Centrum West op HTM N6 door Zoetermeer;
 • De nachtbus rijdt niet onder R-net, maar met een standaard streekbus onder lijnnummer
  800;
 • Op iedere rit rijdt beveiligingspersoneel mee;
 • Er geldt, ongeacht de afstand, een standaard tarief van € 5,00 per rit;
 • In de bus kan alleen “cashloos” worden afgerekend;
 • HTM is bereid om tijdens deze proef overstappers op N6 binnen Zoetermeer zonder extra
  kosten te vervoeren.

Kosten

Arriva kan de proef gedurende 30 weekenden aanbieden voor ca. € 32.000,-. Daarmee blijft deze
ruim binnen het door de raad beschikbaar gestelde bedrag van € 50.000,-. Met Arriva is
afgesproken dat het restbedrag beschikbaar blijft voor eventuele onvoorziene kosten tijdens de
uitvoering van de pilot.

Concessiegever provincie Zuid-Holland stemt in met de te houden proef en is bereid om, bij
gebleken succes, in overleg met Arriva te bezien hoe door een herverdeling van de
subsidiegelden, de nachtbus kan worden gecontinueerd.

Start

Het is nog net gelukt om de nachtbus in te roosteren in het dienstregelingpakket voor de nieuwe
dienstregeling, ingaande 10 december 2017. De eerste rit zal daarom gaan rijden in de nacht van
15 op 16 december. De proef duurt in totaal 30 weken.

De komende tijd zal worden benut voor verdere uitwerking, marketing en communicatie.
De afdoening van moties vindt drie keer per jaar plaats. In dat kader stelt het college de raad voor motie 1705-55 als afgedaan te beschouwen.

Reactie achterlaten