Zwaan versus RandstadRail bij Heemkanaal

Het is niet de eerste keer dat de bovenleiding draden van RandstadRail werken als een vangnet voor de, uit het Heemkanaal, opgestegen zwanen. Voor deze sierlijke, maar niet zo wendbare vliegers, zijn deze draden kennelijk moeilijk waar te nemen.

Niet in staat

Eenmaal op de spoorbaan neergestort, zijn de zwanen niet in staat om opnieuw het luchtruim te kiezen. Overleven is slechts mogelijk wanneer de trambestuurder tijdig remt. Dit leidt onmiddellijk tot vertraging in de dienstuitvoering.

Een medewerker van de Dierenambulance bracht vrijdag redding voor de zwaan. Met een vakkundig zwaai werd de vogel onder de arm afgevoerd. De RandstadRailtram kon weer vertrekken.

Hangplek’

Het Heemkanaal is al jaren een ‘hangplek’ voor zwanen. Soortgelijke incidenten zijn ook in voorgaande jaren aan de orde geweest. Niet altijd komt een zwaan er levend af. Een omwonende meldt, dat de tram ook weleens in volle vaart over de nog levende zwaan is heen gereden, uiteraard met fatale afloop voor het dier.

Uitzonderlijk veel zwanen

Dit jaar vertoeven er uitzonderlijk veel (jonge) zwanen in het Heemkanaal. Naar schatting 25-30 stuks. Het zijn veelal nog jonge vogels, met weinig vliegervaring. Het wachten is op de volgende zwanencrash. Met een mogelijk noodlottig einde voor de zwaan en/of vertraging voor de reizigers tot gevolg.

Markeringsballen

Wellicht dat het mogelijk is de zwanen wat te helpen, door een lijn met markeringsballen op te hangen tussen de bovenleidingpalen op de kruising trambaan-Heemkanaal. Dit zou een verbetering kunnen betekenen voor tramdienst en dier. Hier ligt een uitdaging voor de HTM.

Reactie achterlaten