Afwerking station in het geding

De tweede testrit zal nog niet plaats kunnen vinden. Siemens heeft namelijk eind juni geconstateerd dat er een fout in het ontwerp van de spoorbeveiliging van de bestaande Verlengde Oosterheemlijn is gemaakt. Siemens gaat de fout deze zomer herstellen. Eind augustus zal duidelijk worden of de fout van invloed is op de ingebruikname van het station. Om een vergunning te krijgen voor het rijden van RandstadRail, dient tijdig een informatiedossier bij de Inspectie leefomgeving en Transport van het ministerie van infrastructuur en waterstaat ingediend te worden. Door de wijzigingen in de spoorbeveiliging, zal ook het dossier aangepast moeten worden. Deze moet uiterlijk eind augustus ingeleverd worden om de opening van 9 december te halen.

Het is ook nog steeds onduidelijk of de busbaan begin december in gebruik genomen kan worden. In april 2017 werd er toestemming verleend om de busbaan over de Stedin-leidingen te leggen, in april 2018 werd deze toestemming weer ingetrokken. Een oplossing is om de bus en fietsbaan in ligging om te draaien. De gevolgen hiervan voor andere leidingen en het stabiliteit van het spoor moet dan onderzocht worden. De bussen kunnen begin december wel tot het station komen en keren.

De afwerking van het station zal op 9 december ook niet zijn afgerond. Wethouder Rosier wijdt dit probleem aan een tekort van arbeidskrachten en bouwmateriaal. Ook Bert Hesselink, woordvoerder van de gemeente Lansingerland, erkent dat er een tekort is: “In Lansingerland merken wij ook bij alle ontwikkelingsprojecten dat er een tekort aan mankracht en soms aan materialen is.” De afwerking betreft de stalen overkapping van de RandstadRail-halte, de vier liften en de betonnen randelementen voor het hekwerk van het viaduct. Het is niet duidelijk of er tijdig liften beschikbaar zullen zijn om bij de RandstadRail-halte te komen en het fietspad op het viaduct. De aftimmering van het plafond van de RandstadRailhalte en de wachtruimte voor trambestuurders zal niet af zijn bij de opening. Ook zal een deel van de randelementen van het hekwerk van het viaduct ontbreken bij de opening. Ondanks deze kritische punten wordt er verwacht dat de opening op 9 december zal plaatsvinden, waarbij de veiligheid en toegankelijkheid van het station centraal staan. “Wij weten dat de projectorganisatie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het station op tijd open kan”, zegt Hesselink.

Reactie achterlaten