Inloopavonden ZoRo

De provincie Zuid-Holland organiseert op 1 november in Berkel en Rodenrijs, op 2 november in
Pijnacker en op 8 november in Zoetermeer inloopbijeenkomsten over ZoRo, de spoorverbinding
tussen ZOetermeer en ROtterdam. Aanleiding is de afronding van de Tracénota-Milieu-Effectrapport
(TN/MER). Hierin is gekeken naar de verkeerskundige aspecten, toekomstwaarde, kosten en de
gevolgen voor natuur, milieu en landschap. Tijdens de inloopavonden zijn deskundigen van de
provincie, de stadsregio en gemeenten aanwezig om informatie en toelichting te geven en
eventuele reacties in ontvangst te nemen.

ZoRo is de geplande directe railverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. ZoRo maakt deel uit
van RandstadRail, het nieuwe lightrail-systeem tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.
RandstadRail maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande spoorweginfrastructuur. De
voertuigen van RandstadRail zullen meer lijken op een (snel)tram dan op het huidige zware
materieel van de NS (Sprinter).

De provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met het stadsgewest Haaglanden en de stadsregio
Rotterdam de mogelijkheden voor ZoRo. Onderdeel van dit onderzoek is een
tracénota-milieu-effectrapportage, waarbij de verkeerskundige aspecten, toekomstwaarde en
kosten van de verschillende alternatieven worden onderzocht, evenals de gevolgen voor natuur,
milieu en landschap. Inmiddels is de tracénota-milieu-effectrapportage voor ZoRo afgerond. De
resultaten zijn samengevoegd in een concept Tracénota- Milieu Effect Rapport (TN/MER).

Volgend jaar zal de provincie een keuze maken voor een van de drie tracés. Bij dat besluit
hoort een formele inspraak. Bewoners, belangstellenden en andere betrokkenen kunnen op de
inloopavonden alvast kennis nemen van het rapport en hun opmerkingen aan de vertegenwoordigers
van provincie, stadsregio en gemeenten kenbaar maken. Hun opmerkingen zullen worden gebruikt
in het ambtelijk advies aan de besluitnemers. De provincie kiest voor deze benadering omdat zij
bij belangrijke beslissingen zoveel mogelijk rekening wil houden met de betrokkenen.

Belangstellenden voor ZoRo kunnen terecht voor informatie op

1 november: Berkel en Rodenrijs, gemeentehuis, Raadhuisplein 1, tussen 19.00 u en 22.00 u.

2 november: Pijnacker, raadhuis, Raadhuislaan 1, tussen 19.00 u en 22.00 u.

8 november: Zoetermeer, Best Western Hotel, Boerhaavelaan, tussen 19.00 u. en 22.00 u.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Disco van de afdeling Communicatie,
telefoon 070 441 71 59 (buiten kantooruren via 06 53 484 062).

Letterlijk persbericht Provincie Zuid-Holland

Bericht toegevoegd op 23 oktober 2000

Verslag inloopavond ZoRo-lijn

Woensdag 8 november werd er in het Best Western Hotel vlak bij Driemanspolder een inloopavond
gehouden over de toekomstige ZoRo-lijn. Deze spoorlijn moet ZOetermeer en ROtterdam verbinden
via een nog te bepalen route.

Tijdens de avond waren veel Rokkeveners aanwezig. Dit is begrijpelijk omdat een van de
belangrijke varianten, het Katwijkerlaantracé, dwars door Rokkeveen loopt. Onder andere de
bewoners van de vier flats nabij het winkelcentrum Rokkeveen zijn furieus over het geplande
treinstation tussen de flats.

Uit de Samenvatting Tracénota/MER bleek dat er voor 50 miljoen gulden een tunnel door Rokkeveen
gebouwd kan worden. Zo geeft het station minder overlast tijdens het gebruik, maar de bouw zal
natuurlijk een paar jaar overlast geven. Ook bleek dat het Landscheidings-tracé meer reizigers
zal trekken, maar ook behoorlijk duurder is. De reistijden ontlopen elkaar zeer weinig.

Voor meer informatie over de mogelijke tracé’s: zie hier.

Bericht toegevoegd op 10 november 2000

Reactie achterlaten