Controleactie RandstadRail 12 september

HTM, Politie eenheid Den Haag, Wijk en Agent Samen (WAS) en het team Handhaving van de gemeente Zoetermeer hielden op donderdag 12 september een grootscheepse controleactie in tram 3 en 4 van de RandstadRail.

6439 passagiers werden gecontroleerd en 114 begingen een overtreding, waarvan 105 voor het niet kunnen tonen van een geldig vervoersbewijs. Het percentage reizigers zonder geldig vervoersbewijs komt hiermee op 1,63%.

Burgemeester Aptroot: “Het percentage zwartrijders is niet eerder zo laag geweest. Wij laten met deze acties zien dat zwartrijden en ander slecht gedrag niet wordt geaccepteerd. Door intensief samen te werken met politie, HTM, Handhaving en de teams van WAS blijven we hier stevig op inzetten.” Met deze gezamenlijke actie willen de veiligheidspartners de overlast terugdringen en het veiligheidsgevoel van de inwoners en reizigers vergroten. Op de trams en ook op de perrons. De teams van WAS maakten een extra ronde door de aangrenzende wijken.

Resultaten

De controleactie duurde van 14:00 tot 21:00 uur. De overtredingen bestonden uit:

• HTM: 105 overtredingen voor het reizen zonder geldig vervoersbewijs.

• Handhaving: 6 overtredingen voor onder andere alcohol drinken in de tram, het vervuilen van de tram en het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs.

• Politie: 3 overtredingen, waarbij politie 2 personen heeft aangehouden voor het beledigen van een HTM-controleur en voor het niet tonen van legitimatiebewijs bij eerste vordering.

Deze avond hield busmaatschappij Arriva ook een controle op bus 400 tussen Zoetermeer en Leiden. Er zijn 4 bekeuringen uitgeschreven voor het niet hebben van een geldig plaatsbewijs.

Reactie achterlaten