Overlast nachtelijk heiwerk HSL

Het HSL projectbureau zal niet langer ’s nachts heien voor de aanleg van een treinviaduct over
de A12. Vanwege de vele klachten over geluidsoverlast in Zoetermeer heeft het bureau besloten
om de rest van de werkzaamheden overdag te verrichten.

Het bureau moest toestemming vragen aan Rijkswaterstaat, want eigenlijk mocht er vanwege de
verkeersveiligheid niet overdag worden gewerkt. Inmiddels zijn de meeste palen voor de
viaductpeiler geslagen. Het projectbureau verwacht dat er alleen nog op maandag hoeft te worden
gewerkt aan het spoorviaduct voor de HSL. In totaal worden er drie dagen damwanden ingetrild en
drie dagen geheid.

Zoetermeerders uit Oosterheem, het Dorp, Seghwaert en De Leyens klaagden de afgelopen dagen over
het nachtelijk gehei. Weliswaar werd gewerkt aan de A12 ter hoogte van de afslag Bleiswijk, maar
het geluid was tot ver in Zoetermeer te horen en hield sommige mensen zelfs wakker. Containers
rondom de heistelling hielpen onvoldoende om het geluid te keren. Ze stonden namelijk enkel aan
de Bleiswijkse kant.

De gemeente Bleiswijk had weliswaar toestemming gegeven voor de werkzaamheden, maar de APV van
Bleiswijk geeft geen duidelijke normen voor geluidsoverlast in de nacht. De gemeente Bleiswijk
heeft er bij het projectbureau op aangedrongen om te stoppen met heien ’s nachts. Volgens het
bureau had ook de gemeente Zoetermeer vooraf ingestemd met de nachtelijke werkzaamheden.

Reactie achterlaten