Ondertekening handhavingsarrangement Zoetermeer Stadslijn

De veiligheid op de Zoetermeer Stadslijn moet worden gewaarborgd. Om dit te bereiken is een
integrale aanpak nodig. Om die reden hebben de gemeente Zoetermeer, de NV Nederlandse
Spoorwegen, de regiopolitie Haaglanden, de dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke
Politie Diensten en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over de gezamelijke aanpak van
overlast en geweld op de Zoetermeer Stadslijn.

De afspraken worden vastgelegd in het Handhavingsarrangment Zoetermeer Stadslijn. Hierin is
geregeld wie waarvoor verantwoordelijk is. Het inzetplan behelst jaarlijks te maken afspraken
over de concrete inspanningen die de betrokken partijen moeten leveren ter bestrijding van
overlast, agressie en geweld en ter verhoging van de veiligheid op de lijn. Tevens wordt het
plan gebaseerd op een driemaandelijkse analyse van de problemen.

De ondertekening vond plaats op dinsdag 16 december in het Stadshuis van Zoetermeer.
Burgemeester Van Leeuwen (gemeente Zoetermeer), de heer Van Tongeren (NV Nederlandse Spoorwegen,
regiodirecteur Randstad Zuid), de heer Verzaal (regiopolitie Haaglanden, bureauchef Zoetermeer),
de heer Klok (Korps Landelijke Politie Diensten, hoofd dienst Spoorwegpolitie) en de heer
Meulmeester (Openbaar Ministerie, gebiedsofficier van jusitie) hebben het Handhavingsarrangement
Zoetermeer Stadslijn ondertekend.

Afspraken

Het cameratoezicht op de Sprinterlijn wordt uitgebreid tot alle treinstellen en de camera’s
langs de Zoetermeerlijn worden geoptimaliseerd.

Voorts gaan de buitengewone opsporingsambtenaren van de NS samen met de spoorwegpolitie
opereren. Op tijdstippen met een verhoogd veiligheidsrisico, bijvoorbeeld tijdens
uitgaansavonden, krijgen conducteurs altijd begeleiding van de (spoorweg)politie. Alleen bij
een beperkt of gemiddeld veiligheidsrisico werken conducteurs en de opsporingsambtenaar
zelfstandig. De dienst spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de
regiopolitie Haaglanden garanderen spoedassistentie als NS-personeel daarom vraagt.

NS-personeel dat tijdens het werk met agressie en geweld te maken krijgt, doet hiervan voortaan
altijd aangifte. Deze aangifte zal op dezelfde wijze worden behandeld als een aangifte van
geweld door politieambtenaren in het arrondissement ‘s-Gravenhage.

De gemeente zorgt voor een passend jongerenbeleid om jongeren op het goede pad te houden of te
krijgen. Ook houdt de gemeente de omgeving van de stations schoon en herstelt men zo snel
mogelijk schades. Hierbij is inbegrepen de zorg (samen met de NS) voor adequate verlichting en
voor het kort houden van de beplanting rondom de stations. Daarnaast vraagt de gemeente bij het
Stadsgewest Haaglanden een subsidie van 50.000 euro voor de inzet van beveiligingspersoneel in
en rondom de Zoetermeerlijn. Eerder gaf het Stadsgewest een subsidie van 42.000 euro, waarmee
van maart tot en met mei van dit jaar particulier beveiligingspersoneel op de Sprinter kon
worden ingezet.

Burgemeester Luigi van Leeuwen verklaarde blij te zijn dat het ‘anti-hufterbeleid’ op de
Zoetermeer Stadslijn met de ondertekening van het convenant een structureel vervolg krijgt:
“Het afgelopen jaar hebben we in gezamelijkheid veel aandacht besteed aan een ‘anti-hufterbeleid’
op de Zoetermeer Stadslijn. Met als gewenst resultaat, en daar heb ik goede hoop op, een
verdere daling van overlast, geweld en agressie.” De ondertekenaars van gemeente, NS en politie
waren het erover eens dat ‘de strijd nog niet is gestreden’. De Zoetermeerse politiechef C.
Verzaal waarschuwde voor ‘al te veel euforie’: “Ik blijf mijn zorg uitspreken. Het is goed de
vinger aan de pols te houden.” Wel voegde hij eraan toe het nieuwe convenant beter te vinden dan
het vorige, omdat het een inzetplan bevat.

Het convenant wordt morgen van kracht en geldt voorlopig voor de duur van twee jaar met
stilzwijgende verlenging van telkens twee jaar. Voor het geval de situatie op de Sprinter weer
mocht wegzakken naar een nieuw dieptepunt, worden de grootscheepse en langdurige acties
herhaald, beloofde de spoorwegpolitie.

Nieuwe veegactie

De dienst spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) maakte meteen bekend
binnenkort weer een ‘veegactie’ op de Zoetermeer Stadslijn te houden. Tien tot vijftien
politiemensen stropen de Sprinters af om wangedrag de kop in te drukken. Wie zich misdraagt of
niet over een geldig plaatsbewijs beschikt, krijgt direct de rekening gepresenteerd. De datum
van de actie wordt niet bekendgemaakt. Ongeveer twee maanden geleden werd voor het laatst zo’n
actie gehouden. De grootscheepse aanpak, waarbij een legertje
politiemensen vrijwel dagelijks de treinstellen bestormde om uitwassen tegen te gaan, bleek
succesvol. Maar om financiƫle redenen en een tekort aan personeel kwam de klad in de acties en
ging het met de veiligheid in de Sprinter weer bergafwaarts.

Reactie achterlaten