Perronverlenging station Zoetermeer

Momenteel wordt de perrons van station Zoetermeer verlengd. Aan de oostzijde -de kant van station Zoetermeer Oost- worden
voorbereidingen getroffen om de perrons door te trekken. Door de maatregel moeten langere treinen op station Zoetermeer
kunnen stoppen, al wordt de totale lengte momenteel niet vaak gebruikt.

De technisch beperkende factor in de treinlengte is tevens het station Driebergen-Zeist aan de lijn Utrecht – Arnhem. De
sneltreinen die op Zoetermeer stoppen, halteren ook het station, dat ingeklemt ligt tussen twee overwegen. Daar zal de
omgeving op de schop moeten voor een perronverlenging. In de spits rijdt de gehele trein tussen Arnhem en Utrecht al naar
Zoetermeer en Den Haag, het deel dat normaal gesproken in Gouda afkoppelt voor de richting Rotterdam rijdt dan solitair
tussen Utrecht en Rotterdam.

Of er ook werkelijk langere treinen gaan rijden is nog te bezien. Wel stroomt er veel nieuw dubbeldeksmaterieel in, dat
onder andere dienst gaat doen op de verbinding Den Haag – Arnhem.

Bericht toegevoegd op 26 januari 2004

Aanvulling 12 maart 2004

Het Streekblad wist te melden dat beide perrons met 17 meter worden verlengd. De werkzaamheden vorderen. Een kleine
heistelling heit in totaal 24 holle stalen buizen in de grond, welke vol gestort worden met beton. De staal-betonpalen
dienen als fundering voor de liggers die de perronuitbereiding gaan dragen. Het nieuwe perron wordt duidelijk smaller dan
het ‘massieve’ met zand gevulde tegelperron. De langere perrons zijn volgens de NS-lezing voor de langere sneltreinen die
NS Reizigers wil inzetten. Maar volgens mij wordt de volledige lengte van de perrons nu al nauwelijks gebruikt. De
werkzaamheden duren nog tot ongeveer 20 maart.

Aanvulling 18 maart 2004

Prorail is al een aantal weken aan de slag om de perrons van station Zoetermeer te verlengen.
Dat is nodig voor de langere sneltreinen die de NS inzetten en die ook op dit station zullen
stoppen. De werkzaamheden zijn niet alleen overdag, maar ook ’s nachts. Prorail heeft er zoveel
mogelijk aan gedaan om overlast voor omwonenden te voorkomen. Zo mogen lichten alleen op het
spoor zijn gericht. Herrie van aanvoer van materieel en machines wordt ’s nachts voorkomen.
Radio’s van werknemers mogen niet hard aan.

Bij bewoners is even ongerustheid ontstaan over vermeende bomenkap rond de perrons, waarvoor
geen vergunning zou zijn verleend. De gemeente geeft echter aan dat er geen bomen zijn gekapt.
Uitsluitend uitgeschoten struiken zijn gesnoeid.

De werkzaamheden aan de perrons duren nog tot maandag 20 maart. Bewoners kunnen vragen en
klachten kwijt op telefoonnummer 010-2822810.

Letterlijk bericht Haagsche Courant 28
februari 2004

Werkzaamheden bij station Zoetermeer

Op zondag en maandag 18 en 19 april en op maandag en dinsdag 26 en 27 april worden in opdracht van ProRail de perrons van
station Zoetermeer verlengd. De werkzaamheden vinden overdag en ’s nachts plaats en kunnen voor enige overlast zorgen in
de vorm van verlichting op het terrein, aanvoer van materieel en geluid van de draaiende machines. ProRail probeert er
alles aan te doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren bellen: (010) 282 4099

Stadsnieuws Streekblad 16 april 2004

Een bezoeker van deze site schreef ons

De perronverlenging wordt inmiddels flink gebruikt. De snel- en stoptreinen stoppen dankzij de verlenging beter bij de trappen. Moest je voorheen als je uit Gouda kwam en voorin zat, nog een end lopen, nu kan dat al snel 26 meter schelen. Meestal staat er dus 1 á 1 1/2 bak langs de verlenging.

Reactie achterlaten