Klankbordgroep Oosterheemlijn een feit

De komst van RandstadRail nadert met rasse schreden. Volgende maand gaan de eerste werkzaamheden aan de Oosterheemlijn
van start. Beetje bij beetje wordt RandstadRail dan zichtbaar in de omgeving om ons heen. Reden om een klankbordgroep van
belanghebbenden in het leven te roepen. Vorige week, op 3 februari, is de klankbordgroep Oosterheemlijn voor het eerst
bij elkaar geweest.

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van buurtverenigingen uit Seghwaert en Oosterheem, van ouderen- en
gehandicaptenorganisaties, de woningcorporaties en verkeers- en vervoersorganisaties. Ook de wijkagent van
Seghwaert-Noord, de wijkmanager van Oosterheem en medewerkers van de projectorganisatie RandstadRail nemen aan de
overleggen deel. Voorzitter van de klankbordgroep is oud-wethouder Erris Oskam. Wethouder Edo Haan (verkeer en vervoer)
installeerde de leden van de groep.

Antenne

Als geen ander weten de deelnemers wat er precies speelt in het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en waar op
gelet moet worden. De bedoeling van de klankbordgroep is dan ook dat zij als een soort antenne van de diverse
belanghebbenden gaan fungeren. Samen met de onafhankelijke voorzitter en de projectleiding gaan zij proberen de
uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Letterlijk bericht Stadsnieuws gemeente Zoetermeer van 13 februari 2004

Bericht toegevoegd op 18 februari 2004

‘Tunnels onder Oosterheemlijn veilig’

door Simon van Herpen

Dat RandstadRail er komt is al tijden zeker. Met het eerste deel van het project, de Oosterheemlijn, wordt in maart
begonnen. Om alle belanghebbenden hun zegje te laten doen en de overlast te beperken is er een klankbordgroep in het leven
geroepen. De eerste zitting van het inspraakorgaan was gisteravond in het Stadhuis.

Wethouder Edo Haan (PvdA verkeer en vervoer) gaf het startsein voor de groep waarin ondermeer de gemeente Zoetermeer, het
Platform voor het Gehandicaptenbeleid Zoetermeer, buurtvereniging Seghwaert op Dreef en de Zoetermeerse afdeling van 3VO
zijn vertegenwoordigd. “De schop gaat er straks echt in”, zei Haan in zijn openingswoorden. “Er is ons alles aan gelegen om
dit project tot een succes te maken.”

Dat RandstadRail -zoals het openbaar vervoernetwerk tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer officieel heet- prestigieus
van opzet is, lijkt klip en klaar. In juli 2006 moet het eerste ‘lightrail’-voertuig’ -een tramachtige trein- passagiers
vanuit Oosterheem in een keer naar schaatsbaan De Uithof in Den Haag kunnen brengen. Lightrail, het kind van vader trein en
moeder tram, rijdt momenteel nog bijna nergens. Het oog wil ook wat en daarom kan over de kleur van het interieur in de
wagons worden gestemd. Een voordeel van het vervoermiddel is dat het een stuk stiller is dan de huidige Sprinter.

De gemeente Zoetermeer zal zich er financieel geen buil aan kunnen vallen. De kosten, een slordige 900 miljoen euro, komen
voor de rekening van gemeente Den Haag, uitvoerder van het project. Wel zullen er hier en daar wat verbouwinkjes in de
omgeving, van stoepen en dergelijke, plaats moeten hebben. Voor die kosten zal Zoetermeer wel opdraaien.

Over ene eventuele financiële strop hoeven de Zoetermeerders dus niet al te zeer in te zitten. Over andere zaken wel, zo
bleek gisteravond. Tijdens een bijzonder vriendschappelijke bijeenkomst werden hier en daar toch de nodige kritische
vraagtekens geplaatst. “Hoe zit het bijvoorbeeld met de hellingbaan bij stations?”, wilde Astrid Visser van het Platform
Gehandicaptenbeleid Zoetermeer weten. Zoals de plannen er nu liggen zullen mensen met een visuele handicap de lift moeten
nemen op de stations. “Wat nou als die lift blijft hangen? Er is geen alternatief”, was de klacht van Visser.

Tunneltjes

“Dat wordt nog eens nader bekeken”, antwoordde Gerwin Hop, leider van het deelproject Oosterheemlijn. Die wist ook te
melden dat het in de tunneltjes zo veilig mogelijk zal zijn. De muren onder de tunnels worden gemaakt van een gladde
substantie, zodat graffiti makkelijker verwijderbaar zou zijn. Ook beloofde hij goede verlichting onder een talud.

Henk Jansen van de buurtvereniging Seghwaert op Dreef was hiermee gerustgesteld. De Oosterheemlijn wordt in de Akkerbuurt
in Seghwaert afgetakt van de Sprinterlijn, ter hoogte van station Seghwaert. De vraag van Jansen of de beveiliging van
bouwgebieden in orde is, werd bevredigend beantwoord. “Alle werkterreinen zullen worden afgeschermd door hekken”, zei Hop.
Joop van de Berg van 3VO wilde wel eens weten of er al goed was nagedacht over alle verkeersstromen die loskomen door het
bouwverkeer dat door de wijken Seghwaert en Oosterheem gaat rijden. Dat er overlast gaat komen, dat is zeker. Hop: “Wanneer
je 3,5 kilometer spoorlijn door een woonwijk legt, hebben mensen daar hinder van”, liet de deelprojectleider weten. Niemand
keek daar gisteravond echter van op.

Letterlijk bericht Haagsche Courant
editie Zoetermeer 4 februari 2004

Reactie achterlaten