Vergunning voor werkzaamheden spoor

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij aan Strukton Railinfra een ontheffing hebben verleend van
het verbod toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben op zodanige wijze dat voor de omgeving geluidhinder wordt
veroorzaakt. De ontheffing is geldig voor 18/19 april 2004 en 26/27 april 2004 te behoeve van werkzaamheden aan het spoor
Gouda – Den Haag ter hoogte van het station Zoetermeer.

[…]

Reactie achterlaten