Voorstel koppeling buslijn 75-76Op 12 december 2004 zal een nieuwe busdienstregeling ingaan in Nederland. Het opstellen van
plannen vindt vaak al plaats in het voorjaar. Daarom wil ik graag een suggestie doen voor de
Zoetermeerse stadsbussen 75/76 naar Oosterheem, ter verbetering van de geboden dienst.

De huidige situatie is dat bus 75 via Palenstein en het industrieterrein naar Oosterheem rijdt,
terwijl lijn 76 dit doet over de Australieweg en de Oostweg. De tijdwinst die 76 hier mee
haalt, is op dit moment nog onbenut. Later zal de lijn worden doorgetrokken naar de Thomas
Moorelaan, waar inmiddels de eerste huizen zijn opgeleverd. Lijn 75 heeft zijn eindpunt
tijdelijk ook bij de Hoogvliet, door wegwerkzaamheden op de Hugo de Grootlaan. Hierdoor
verdubbelt de frequentie op het deel naar de Hoogvliet.
Gezien de aantal instappers bij de Hoogvliet, ook in de ‘tijdelijke’ lijn 75, lijkt me het
handhaven van lijn 75 op deze halte wenselijk. Verder verlengen van deze lijn is in de huidige
situatie onmogelijk, omdat lijn 75 kort keert en direct terug gaat naar Centrum West.

Mijn suggestie is om in Oosterheem een lus te creeëren, zoals deze ook in Rokkeveen bestaat.
Lijn 75 rijdt in mijn voorstel de huidige route naar de Hoogvliet, om vervolgens door te rijden
over de Thomas Morelaan en de Martin Lutherkinglaan, verder over de Oostweg en Olof Palmelaan
(bij de brandweerkazerne). De bus rijdt vervolgens via het Kwadrant en de Australiëweg terug
naar Centrum West, net zoals lijn 76 dat nu doet. Lijn 76 rijdt in mijn voorstel de
tegenovergestelde route van bovengenoemde lijn 75. De huidige frequenties van beide lijnen
kunnen gehandhaafd blijven, evenals de vertrektijden vanaf Centrum West.

De voordelen zijn:


 • Ook de nieuwe en nog te bouwen delen van Oosterheem krijgen een ‘dubbele’ lijn met
  bijhorende frequenties (ma-za overdag 4x/uur, daarbuiten 2x/uur).
 • Geen extra inzet van bussen nodig.
 • Zoeterhage blijft bediend worden door de bus.
 • Ondanks de lijnwijzing, blijft de eerst-komende bus de snelste manier naar Oosterheem of
  Centrum West.
 • de mogelijkheid tot een halte op de Franklinstraat, ter hoogte van de Kelvinstraat of
  Galvanistraat. Hiermee wordt industrieterrein Dwarstocht beter bereikbaar.

Nadelen zijn:


 • De halte van lijn 75 (Benthuizenstraat) wordt niet meer bediend. Mijn indruk is echter dat
  reizigers in de huidige, tijdelijke situatie naar de halte Hugo de Grootlaan willen lopen.
  Verder komt -indien de verbinding met de Zegwaartseweg gereed komt en het zuidelijke deel van
  de Zegwaartseweg tot verkeersarme weg wordt omgevormd- streekbus 165 hier te rijden. De
  frequentie hiervan is helaas wel lager.
 • De halte Miss Etam aan de Oostweg vervalt. De gezamelijke frequentie aan de halte Miss
  Etam op de Stephensonstraat verdubbelt echter, aangezien de bus richting Oosterheem voortaan
  naar Centrum West rijdt. Daarnaast is het aantal instappers bij de halte aan de Oostweg
  momenteel zeer klein.
 • Een minder duidelijke lijnvoering. Rokkeveen leert echter, dat reizigers hier aan kunnen
  wennen.

Als de rijtijd Brandweerkazerne – Centrum West over de Australieweg op acht minuten wordt
gesteld (grove schatting), en de huidige route van 75 gelijk blijft (15 minuten), dan is voor
het extra te rijden traject Hoogvliet – Brandweerkazerne meer dan vijf minuten beschikbaar. Mij
lijkt dit ruim voldoende om het traject te rijden.

Wilt u deze suggestie alstublieft meenemen in uw overweging bij het opstellen van de
busdienstregeling? Een versnelde invoer lijkt mij zelfs erg wenselijk, om de kersverse inwoners
van de nieuwe Stromenbuurt in Oosterheem direct een ‘dubbele’ frequentie te bieden. Zoals gezegd,
kan dit gerealiseerd worden zonder extra personeel- of businzet.

Kunt u mij tevens vertellen hoe u dit voorstel beschouwd cq. ervaart?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,

Maarten Batenburg

Reactie achterlaten