Enquete Stadslijn-reizigers

Onder de reizigers van de Sprinter worden de laatste tijd enquete-formulieren uitgedeeld.
Hierop worden vragen gesteld over het veiligheidsgevoel, of het gebrek daaraan. Hoewel de
agressie en het geweld op de Stadslijn enigzins lijken te stabiliseren, wil de NS toch graag
weten hoe het gevoel van sociale veiligheid verbeterd kan worden.

Reactie achterlaten