Aanleg Oosterheemlijn gestart op 3 april

‘Liever een spoor dan een hoge flat voor de deur’

“Met de aanleg van de Oosterheemlijn heb ik helemaal geen probleem”, zegt de heer Haitsema, die bewoner van de Peulenakker is. Ook zijn buurvrouw deelt deze mening. “In januari 1985 ben ik hier komen wonen”, vertelt ze. “Toen was al bekend dat er in de toekomst gebouwd zou worden. Ik heb dan ook geen bezwaar tegen de Oosterheemlijn. Liever een spoor dan een hoog flatgebouw voor de deur. De gemeente heeft bovendien beloofd om er een mooie groene wal tegen aan te leggen. Op die manier zie ik ook de ‘verwaarloosde’ jongerenappartementen aan de overkant niet.” Ook voor geluidoverlast is men niet bang. “De Oosterheemlijn is een lightrailverbinding en er zal minder geluid worden geproduceerd dan bij de Sprinter.”

Heikel punt

Wat de bewoonster van de Peulenakker wel een heikel punt vindt, zijn de werkzaamheden aan de riolering, die op dit moment plaatsvinden. “Pas een week geleden ontvingen wij een brief van de gemeente met de bekendmaking. De werkzaamheden zijn best ingrijpend en ik was graag eerder op de hoogte gebracht. Maar liefst drie weken kan ik de auto niet in mijn garage parkeren.” Een bewoonster van de Peterselieakker typeert de bouwput voor haar deur evenmin als ‘vervelend’. “Ik vind het niet zo erg”, merkt ze op. Ïk zit ook aan de goede kant van de werkzaamheden en zolang ik mijn auto kan parkeren, vind ik het best. Drie geleden heb ik deze woning gekocht en wist ik van de plannen.”

Een Zoetermeerse, woonachtig aan de Akkerdreef, reageert eveneens laconiek. “De politiek heeft besloten, dus de Oosterheemlijn die komt er. Ik ben dan ook niet naar de informatieavond geweest.”

Deel uit Zoetermeer Journaal 09 maart 2004

Op zaterdag 3 april: Aanleg Oosterheemlijn officieel van start

Na jaren van praten, rekenen en tekenen gaat de aanleg van de Oosterheemlijn, als onderdeel van RandstadRail, zaterdag officieel van start. Ter hoogte van de Peulenakker en het Akkerpad in Seghwaert zal Edo Haan, wethouder verkeer en vervoer, het startsein voor de werkzaamheden geven. Naast een aantal genodigden zijn ook de omwonenden voor deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd. (MB: De festiviteiten vinden om 10:30 plaats bij de toekomstige aansluiting van de Oosterheemlijn met de huidige Zoetermeer Stadslijn)

De afgelopen weken zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de Oosterheemlijn. De komende weken begint de aannemer met het inrichten van werkterreinen en met de daadwerkelijke aanleg. De aanleg bestaat onder meer uit het aanbrengen van de aardebaan en de realisatie van het circa 1,3 kilometer lange viaduct van de Oosterheemlijn.

Informatieavond

Om bewoners in de omgeving van de toekomstige Oosterheemlijn op de hoogte te stellen van de uitvoerende werkzaamheden wordt op maandag 5 april a.s. een informatieavond gehouden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Informatiecentrum Oosterheem, Stephensonstraat 54 (bij de entree van de wijk, nabij de rotonde) en duur van 18:30 uur tot 20:30. Mede op verzoek van de bewoners zal de aannemer van het project op 5 april ook aanwezig zijn.

De bewoners zijn al voor de verkoop van de huizen in 1984 gewezen op de mogelijke aanleg van een spoorlijn. Mede daardoor is er volgens Henk Jansen, lid van de woon- en adviescommissie, geen sprake van verzet. “De bewoners verwachten wel goed geïnformeerd te worden. Op een bouwtekening staat aangegeven dat aan één kant van de Peulenakker bomen zouden worden gekapt. Toch zijn aan beide kanten bomen weggehaald.” Volgens Jansen is de samenwerking met RandstadRail verder erg goed.

Bronnen oa Stadsnieuws – Streekblad 2 april 2004 en Haagsche Courant 31 maart 2004

Aanleg lijn Oosterheem begonnen

door René van Leusden

RandstadRail is niet langer een project waaraan alleen achter de schermen wordt gewerkt. Sinds zaterdag zijn de werkzaamheden voor deze sneltramverbinding die Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam met elkaar gaat verbinden, ook buiten zichtbaar. Met het leegstorten van een kiepwagen vol zand werd ’s morgens op de Peulenakker in de wijk Seghwaert een begin gemaakt met de aanleg van de Oosterheemlijn.

De Oosterheemlijn is een 3,5 kilometer lange aftakking van wat nu nog het Sprintertracé is. Hij begint bij het station Seghwaert en buigt bij de Zegwaartseweg in oostelijke richting af om diep in de Vinexwijk Oosterheem te eindigen. De eerste werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een spoordijk die op enkele plekken, onder meer ter hoogte van de Ruimtebaan, wordt ondertunneld. In de buurt van de Zegwaartseweg begint een 1,3 kilometer lang spoorviaduct. Voor het laatste deel van het tracé legt aannemer Bam Infra weer een spoordijk aan. De Oosterheemlijn krijgt drie haltes:
Willem Dreeslaan, Oosterheem en Bertrand Russell-laan.

‘Overlast tijdens bouw is onvermijdelijk’

Wethouder Haan waarschuwde de omwonenden dat ze tijdens de bouw van de Oosterheemlijn onvermijdelijk met overlast te maken krijgen. Voor de nieuwe lightrailbaan is 200.000 kuub zand, 40.000 kuub grond, 19.000 kuub beton, 2500 ton bewapeningsstaal en 48 peilers voor het viaduct nodig. “En dan heb ik het nog niet over de bouw van haltes, het spoor en de bovenbouw.” Haan sprak zijn waardering uit voor de ‘nuchtere en veelal positieve opstelling’ van de omwonenden.
“Tijdens bijeenkomsten is me gebleken dat ze zich terdege bewust zijn van wat er gaat gebeuren en dat ze de consequenties van de werkzaamheden ook accepteren.” Bewoonsters Heijerman van de Peterselieakker en s’Jacob van de Peulenakker beamen dat. Ze kijken straks tegen het talud van lijn 6 aan. Mevrouw Heijerman: “Ik kwam hier in 1980 wonen en wist toen al dat die lijn hier ooit zou komen. Huizen zou ik op die plek vervelender hebben gevonden.” Voor bewoners is er vanavond in informatiecentrum Oosterheem, Stephensonstraat 54, een bijeenkomst waarop ze over het project worden geïnformeerd en vragen mogen stellen. Aanvang 18:30, einde rond 20:30.

‘Sprinter moet blijven rijden’

Wethouder Edo Haan van verkeer en vervoer gaat er vanuit dat de Sprinter gewoon op de Zoetermeerlijn blijft rijden tot de HTM in juli 2006 met sneltrams van RandstadRail het stokje overneemt. Hij reageerde daarmee zaterdag nog eens op berichten, dat de NS overwegen in april 2005 te stoppen met het rijden op de Zoetermeerlijn, die onrendabel is. De NS wil hiervoor meer geld van het Rijk. Haan noemde het te gek voor woorden als de NS het tussen april 2005 en juli 2006 zou laten afweten. “Alleen al op de Zoetermeerlijn zouden 10.000 reizigers per dag de dupe worden.” Zoetermeer heeft de NS al op zijn verantwoordelijkheid aangesproken.

Online versie van Haagsche Courant 5 april 2004

‘Onrijp fruit is niet lekker’

“Het verrichten van de officiële starthandeling voor de aanleg betekent dat er voortaan niet alleen achter de schermen van dit project gewerkt wordt”, zei de Zoetermeerse wethouder in zijn speech. “Maar dat de vruchten van alle inspanningen buiten zichtbaar worden. De vruchten kunnen pas echt op 1 juli 2006 geplukt worden, want dan gaan de eerste lightrailvoertuigen over het tracé RandstadRail rijden. U weet het; onrijp fruit is niet lekker. Met andere woorden, tijdens de aanleg van de Oosterheemlijn krijgen omwonenden te maken met perioden van overlast. Dat is, in een omgeving waar gewoond wordt, met een dergelijk grootschalig project gewoonweg niet te voorkomen. De partijen die bij de aanleg betrokken zijn, zullen er echter alles aan doen om overlast tot het uiterste te beperken.”

Chapeau

Wethouder Haan sprak zaterdag zijn waardering uit voor de nuchtere en vooral positieve houding van de betreffende bewoners. “De bewoners zijn zich terdege bewust van wat er gaat gebeuren en ze accepteren ook de consequenties van de werkzaamheden. Chapeau.” Een nieuwe, eigentijdse en comfortabele vorm van openbaar vervoer. Met deze woorden typeerde de wethouder de Oosterheemlijn. […] De wethouder stelde ook de noodzaak van deze verbinding aan de orde. “Dat deze nieuwe vorm van openbaar vervoer hard nodig is, blijkt niet alleen uit de dagelijkse files op de A12, maar ook uit het huidige functioneren van de Sprinter.”

Over de mogelijke opheffing van de Zoetermeer Stadslijn, vóór de komst van RandstadRail, zegt de wethouder. “Dat zou natuurlijk te gek voor woorden zijn: Want dat betekent dat 10.000 reizigers per dag de dupe worden. De partijen zijn op hun verantwoordelijkheid aangesproken en ik ga er van uit dat de Sprinter gewoon blijft rijden tot het moment waarop de HTM met RandstadRail het stokje van hun overneemt.”

Bevat grotendeels citaten uit het Zoetermeer Journaal 6 april 2004

Werkzaamheden Oosterheemlijn van start gegaan

Sinds maandag 19 april zijn de eerste werkzaamheden aan de Oosterheemlijn, onderdeel van RandstadRail, buiten zichtbaar. Aannemer BAM Infra is toen gestart met de aanleg van de aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg. Ook langs de Hugo de Grootlaan en de Aletta Jacobslaan, en ter hoogte van de wijken Tuindorp en Buythen vinden werkzaamheden plaats.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags. De aannemer doet al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Omwonenden in Seghwaert en in Oosterheem hebben een huis-aan-huis brief over de werkzaamheden ontvangen.

Aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg

Ter hoogte van de Boekweitakker, Peulenakker en Spruitkoolakker tot aan de Zegwaartseweg wordt de eerste laag zand voor de aardebaan aangebracht. Het werkterrein wordt afgesloten met hekken, hierdoor zijn de tussenpaadjes door het grasveld niet meer toegankelijk. Het Akkerpad (tussen de Boekweitakker en de Peulenakker) wordt van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei afgesloten, maar de onderdoorgang onder het spoor blijft wel open. Het werkverkeer voert via de Ruimtebaan zand en aarde aan. Het werkverkeer kruist het normale verkeer op een overzichtelijke en veilige manier, doordat circa 50 meter langs de Ruimtebaan een parallelle werkweg komt en het normale verkeer altijd voorrang heeft.

Werk langs de Hugo de Groot- en de Aletta Jacobslaan

Parallel aan de Hugo de Grootlaan en de Aletta Jacobslaan wordt een werkweg aangelegd. Ook wordt de bouwkeetlocatie ter hoogte van de Aletta Jacobslaan en het Heemkanaal (tegenover de supermarkt) eind april/begin mei ingericht. Vanaf 24 mei 2004 vinden er op verschillende locaties langs de Aletta Jacobslaan, vanaf de Willem Dreeslaan tot aan het Heemkanaal, heiwerkzaamheden plaats.

Aardebaan ter hoogte van Tuindorp en Buythen

Vanaf het Heemkanaal tot en met de Bertrand Russell-laan wordt de eerste laag zand aangebracht en worden sloten opgeschoond. Hiervoor voert werkverkeer, via de daarvoor bestemde bouwwegen, aarde en zand aan. Het werkterrein wordt afgesloten met hekken.

Stadsnieuws 23 april

BAM legt basis Oosterheemlijn

Bouwgroep BAM uit Bunnik gaat de basis voor de Oosterheemlijn aanleggen. Ze heeft de opdracht hiervoor gekregen, waarmee negentien miljoen euro is gemoeid. Het gaat om een 3,5 kilometer lange aftakking ter hoogte van station Seghwaert vanaf het huidige traject van de Zoetermeer Stadslijn.

De nieuwe lijn naar Oosterheem komt grotendeels op een zes meter hoge aarden wal te liggen. Negen viaducten zijn nodig om de wegen in Noordhove en Oosterheem te kunnen kruisen. Uiteindelijk komen er drie haltes aan deze lijn te liggen. In plaats van de huidige Sprinter-treinstellen gaan over de Oosterheemlijn lichtgewicht voertuigen rijden die het midden houden tussen een tram en een trein. Deze worden vervaardigd door het Franse bedrijf Alstom. De Oosterheemlijn wordt in 2006 in gebruik genomen.

BAM voorziet ook in aanpassing van een tramviaduct langs de Juliana van Stolberglaan in Den Haag. Deze operatie kost zeven miljoen euro.

Letterlijk bericht Haagsche Courant 3 mei 2004

Eerste paal Oosterheemlijn!

De eerste paal van het circa 1,3 kilometer lange viaduct van de Oosterheemlijn is op dinsdag 25 mei geslagen ter hoogte van de toekomstige halte Willem Dreeslaan. Het heien van de in totaal 46 kolommen van het viaduct gaat vervolgens verder vanaf het Heemkanaal, langs de Aletta Jacobslaan en Hugo de Grootlaan richting de vestiging van Kwikfit.

Ter hoogte van het Heemkanaal plaatst de aannemer een damwand en met behulp van onderwaterbeton wordt een waterdichte constructie geplaatst. Dit is ter voorbereiding voor twee kolommen die voor het viaduct in het Heemkanaal worden geplaatst. Voor de aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg en voor de aardebaan ter hoogte van de wijken Tuindorp en Buyten wordt een zogenaamde verticale drainage aangebracht in de eerste laag zand. Deze drainage zorgt voor een versnelling van het zettingproces van de aardebaan. Hierna gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags. De aannemer doet al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Omwonenden in Seghwaert en in Oosterheem ontvangen een huis-aan-huis brief over de werkzaamheden voor de periode tot aan de bouwvakvakantie, die is van 19 juli tot en met 6 augustus.

Persbericht RandstadRail 25 mei 2004

Gekapte bomen zorgen voor teleurstelling

Voor omwonenden van de Oosterheemlijn […] was gisteren een informatieavond. Daaruit bleek dat niet iedereen verheugd is over de komst van de sneltram. Bewoners in de omgeving van de Peulenakker in Seghwaert zagen tot hun ontsteltenis dat onlangs tien paardekastanjes gekapt werden voor de aanleg van het talud van de lijn. Volgens sommigen had de gemeente beloofd alles in het werk te stelen de bomen te behoeden voor de kettingzaag. De bomen die op de Peulenakker stonden werden ongeveer tien jaar geleden geplant, vooral dankzij de inzet van diezelfde bewoners. ‘Helaas, te weinig ruimte’, oordeelde de gemeente. Ook de stichting Bomen over Leven, die inzage kreeg in de bouwtekeningen, kon niet anders concluderen. “Ze zouden eens moeten komen kijken in de buurt”, reageerde bewoner Leon Terol gisteravond boos. “Ik tel 32 meter ruimte, dat moet ruim voldoende zijn voor alles wat ze er willen doen. We hebben tien jaar geleden tot drie uur ’s nachts in de raadzal gezeten voordat er toestemming kwam.”

Eind april zullen de eerste bouwwegen worden aangelegd. Dan zal ook ter hoogte van het Akkerpad worden begonnen met het storten van een meter zand voor de aftakking van de Oosterheemlijn. In november van dit jaar wordt begonnen met de bouw van een fietstunnel op die plek.

Gedeeltelijk bericht Haagsche Courant 6 april 2004

Aanvulling: Het bericht uit de Haagsche Courant tekent een donkerder beeld van de informatieavond, dan er werkelijk heerste. De bomen waren zeker een twistpunt, maar dan vooral de vraag waarom de kap niet eerder is aangekondigd. Verder algemene vragen over geluid- en trillingsoverlast, en over het tarieven die op RandstadRail gaan gelden.

Reactie achterlaten