Inloopspreekuren en bewonersbrieven Oosterheemlijn

Inloopspreekuur in bouwkeet voor vragen of klachten over werkzaamheden Oosterheemlijn

Vanaf woensdag 2 juni kunnen omwonenden en direct belanghebbenden met vragen of klachten over de werkzaamheden voor de Oosterheemlijn, onderdeel van RandstadRail, terecht bij een inloopspreekuur in de bouwkeet. Het spreekuur wordt iedere eerste woensdag van de maand gehouden van 16.30 tot 17.30 uur in de bouwkeet aan de Aletta Jacobslaan (tegenover de supermarkt).

Met de instelling van dit spreekuur beschikken inwoners van Seghwaert en Oosterheem en andere belanghebbenden over een informatiepunt in de buurt. De directievoerder en de projectvoorlichter zijn tijdens dit spreekuur aanwezig om vragen te beantwoorden. Mensen kunnen ook terecht bij het informatienummer (070) 313 1527 of bij de leden van de klankbordgroep Oosterheemlijn (zie hiervoor www.randstadrail.nl). In augustus is er geen spreekuur in verband met de bouwvakvakantie.

Werkzaamheden tot aan bouwvak

De eerste paal van het circa 1,3 kilometer lange viaduct van de Oosterheemlijn is geslagen. Dit is gebeurd ter hoogte van de toekomstige halte Willem Dreeslaan. Het heien van de 46 kolommen van het viaduct gaat vervolgens verder vanaf het Heemkanaal, langs de Aletta Jacobslaan en Hugo de Grootlaan richting de vestiging van Kwikfit.

Ter hoogte van het Heemkanaal plaatst de aannemer een damwand en met behulp van onderwaterbeton wordt een waterdichte constructie geplaatst. Dit is ter voorbereiding voor twee kolommen die voor het viaduct in het Heemkanaal worden geplaatst. Voor de aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg en voor de aardebaan ter hoogte van de wijken Tuindorp en Buyten wordt een zogenaamde verticale drainage aangebracht in de eerste laag zand. Deze drainage zorgt voor een versnelling van het zettingproces van de aardebaan. Hierna gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 07.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur ’s middags. De aannemer doet al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Omwonenden in Seghwaert en in Oosterheem ontvangen een huis-aan-huis brief over de werkzaamheden voor de periode tot aan de bouwvakvakantie, die van 19 juli tot en met 6 augustus duurt.

Persbericht RandstadRail

Bewonersbrief RandstadRail juni 2004

Aan de bewoner(s) van dit pand

Ons kenmerkSB2004-12588

Datum 27 mei 2004

Onderwerp Oosterheemlijn: werkzaamheden en inloopspreekuur

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief leest u welke werkzaamheden aannemer BAM infra voor RandstadRail uitvoert tot en met 16 juli. Op die datum start de bouwvakvakantie die duurt tot en met 6 augustus. Ook informeren we u over de instelling van een inloopspreekuur in de bouwkeet.

Aanleg aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg

– Een zogenaamde verticale drainage wordt aangebracht in de eerste laag zand, die inmiddels is aangebracht. Deze drainage zorgt voor een versnelling van het zettingproces van de aardebaan.

– Hierna gaat de aannemer verder met het aanbrengen van zand.

Werkzaamheden langs de Hugo de Groot- en de Aletta Jacobslaan

– De werkweg parallel aan de Hugo de Grootlaan en de Aletta Jacobslaan wordt verder ingericht.

– Bij de rotonde Willem Dreeslaan worden de eerste palen geslagen waarna de kolommen van het viaduct worden geheid. Dit begint bij het Heemkanaal en gaat daarna langs de Aletta Jacobs- en Hugo de Grootlaan richting de vestiging van Kwikfit. In totaal worden er 46 kolommen geheid. Dit gebeurt alleen overdag.

– Ter hoogte van het Heemkanaal plaatst de aannemer een damwand en met behulp van onderwaterbeton wordt een waterdichte constructie geplaatst. Dit is ter voorbereiding op twee kolommen die voor het viaduct in het Heemkanaal worden geplaatst.

Aanleg aardebaan ter hoogte van de wijken Tuindorp en Buythen

– In de aangebrachte laag zand plaatst de aannemer een verticale drainage en gaat vervolgens verder met het aanbrengen van zand.

Inloopspreekuur

Om u van dienst te zijn bij het beantwoorden van eventuele vragen over werkzaamheden of voor het melden van klachten is er een inloopspreekuur ingesteld in de bouwkeet (de groene keet tegenover supermarkt Hoogvliet) aan de Aletta Jacobslaan. Dit spreekuur is elke eerste woensdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur. Het eerste spreekuur is op woensdag 2 juni, in verband met de bouwvakantie komt het spreekuur van 4 augustus te vervallen. De directievoerder en de projectvoorlichter zijn u graag van dienst tijdens dit spreekuur.

Waarschuwing

De aannemer doet al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch blijven de locaties waar wordt gewerkt een gevaarlijke plek voor kinderen. U doet er verstandig aan uw kinderen hierop te wijzen. Voor mogelijke overlast vragen wij uw begrip.

Voor vragen en/of klachten kunt u op werkdagen terecht bij de projectorganisatie RandstadRail, telefoon 070 313 1527, van 08.30 uur tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u ook op onze site www.randstadrail.nl.

Met vriendelijke groet,

L. Neve

projectvoorlichter RandstadRail

Bewonersbrief RandstadRail september 2004

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief leest u welke werkzaamheden aannemer BAM infra voor RandstadRail uitvoert in de maanden september en oktober. Ook informeren we u over de nieuwe locatie van het inloopspreekuur, dit is voortaan in de wijkpost Oosterheem.

Aanleg aardebaan tussen station Seghwaert en de Zegwaartseweg

Het aanbrengen van het zand voor de aardebaan is nu bijna gereed. Op sommige plekken wordt nog het laatste zand aangebracht. Zodra dit gereed is gebeurt het volgende:

– Aanbrengen van grond aan weerszijden van de zandlaag.

– Een kleine laag grond wordt aan de bovenzijde op het zand gestrooid om het stuiven van zand te voorkomen.
– Een deel van de Zegwaartsewetering (achter de Kwikfit) wordt in oktober gedempt. Op deze plek wordt een werkterrein ingericht ter voorbereiding op de bouw van het viaduct.

– Bij het Akkerpad starten eind oktober de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de onderdoorgang bij het Akkerpad, dit is grond- en meetwerk.

Voor de veiligheid is het werkterrein afgesloten met hekken. Helaas worden regelmatig delen van het hek vernield, waardoor wekelijks herstel nodig is. Wij vragen u melding te maken van vernielingen, u kunt dit doorgeven via het nummer op de achterzijde van de brief.

Werkzaamheden langs de Hugo de Groot- en de Aletta Jacobslaan

De heiwerkzaamheden voor het viaduct schuiven de komende weken steeds verder op richting de Zegwaartseweg. Aan de oostzijde zijn de eerste kolommen voor het viaduct gereed.

– In week 41 (de week van 4 oktober) gaat de aannemer beton storten voor de eerste 70 meter van het dek van het viaduct vanaf het Heemkanaal richting Seghwaert. Hiervoor wordt eerst een grote ondersteuningsconstructie gebouwd die steeds 70 meter doorschuift. Deze werkzaamheden herhalen zich elke 14 dagen, zodat u het viaduct stap voor stap ziet groeien.

Aanleg aardebaan ter hoogte van de wijken Tuindorp en Buythen

De komende twee maanden wordt hier de laatste laag zand aangebracht en daarna aan weerszijden afgedekt met grond.

Nieuwe locatie voor inloopspreekuur

De nieuwe locatie van het inloopspreekuur is de wijkpost Oosterheem aan de Puttershoekstraat 113, tussen de supermarkt en de snackbar. Iedere eerste woensdag van de maand bent u hier van harte welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. De directievoerder en de projectvoorlichter zijn dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tot het met het einde van het jaar zijn de spreekuren op woensdag 6 oktober, 3 november en 1 december.

Voor vragen en/of klachten kunt u op werkdagen terecht bij de projectorganisatie RandstadRail, telefoon 070 313 1527, van 08.30 uur tot 17.00 uur, of per e-mail haaglanden@randstadrail.nl. Meer informatie vindt u ook op onze site www.randstadrail.nl.

Waarschuwing

De aannemer doet al het mogelijke om de overlast te beperken en de veiligheid te bewaken. Toch blijven de locaties waar wordt gewerkt een gevaarlijke plek voor kinderen. U doet er verstandig aan uw kinderen hierop te wijzen. Voor mogelijke overlast vragen wij uw begrip.

Reactie achterlaten