Meerzichtlaan afgesloten voor alle verkeer (27 en 28 april)

Meerzichtlaan afgesloten voor alle verkeer

Op dinsdag 27 en woensdag 28 april wordt de Meerzichtlaan tussen de rotonde Kerkenbos en het Leiwater afgesloten voor zowel langzaam als snelverkeer. De langzaamverkeersbrug wordt dan verwijderd. Dit onder voorbehoud dat een rechtelijke uitspraak van geen bezwaar zou maken tegen de afgegeven sloopvergunning.

Omleidingen

Het voetgangers – en fietsverkeer zal per plaatse worden omgeleid, dit zal door middel van verwijsborden worden aangegeven. Snelverkeer op de hoofdwegenstructuur, Afrikaweg en Amerikaweg, zal via borden attent gemaakt worden op deze afsluiting.

De benzinepomp zal, vanaf de rijrichting Leiwater, bereikbaar blijven voor auto’s

Reactie achterlaten