Werkzaamheden Akkerdreef door aanleg RandstadRail

Half maart starten heiwerkzaamheden voor de aanleg van een viaduct over de Akkerdreef voor de Oosterheemlijn van RandstadRail. Dit betekent dat er vanaf ’s morgens 07.00 uur tot en met ’s middags 17.00 uur betonpalen in de grond worden geslagen. Dit zal twee tot drie weken in beslag nemen. Het heien zal geluidsoverlast veroorzaken. Voorafgaand aan deze werkzaamheden graaft de aannemer delen van de aardebaan af. Deze werkzaamheden worden binnen het bouwterrein uitgevoerd. Kranen, betonpalen en ander materiaal worden via de Spruitkoolakker naar de Akkerdreef getransporteerd. Het verkeer moet rekening houden met in- en uitvoegend bouwverkeer.

Gevolgen voor verkeer

Tijdens het ontgraven van de aardebanen en de heiwerkzaamheden blijft de Akkerdreef voor iedereen open. Een apart voetpad zal worden aangelegd. Slechts een enkele keer zal kortstondig (ongeveer een uur) de Akkerdreef worden afgesloten. Dit is nodig om op een veilige manier de graaf- en heimachine van de ene kant naar de andere kant van de weg te verplaatsen. In een later stadium zal voor het aanbrengen van de dekconstructie de Akkerdreef voor langere tijd dicht moeten. Fietsers en voetgangers worden bij het Akkerpad ter hoogte van de aardebaan omgeleid. Fietsers moeten daarbij wel afstappen. De doorsteek ter hoogte van de Maïsakker blijft ook nog gestremd.

Reactie achterlaten