College wil reservering Katwijkerlaantracé opheffen

Stadsgewest Haaglanden is een procedure gestart om de reservering door Zoetermeerse wijk Rokkeveen van het zogenaamde Katwijkerlaantracé te schrappen uit het regionale structuurplan. Het College van B&W van Zoetermeer staat hierachter omdat de ruimte hard nodig is om in de behoefte aan nieuwe woningbouw te kunnen voorzien.

Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderenhuisvesting met zorgvoorzieningen en jongerenhuisvesting. Omdat het vrijkomen van het tracé erg van belang is, zet het college zich op verschillende manieren in om een besluit hierover te versnellen.

Het Katwijkerlaantraçe werd gereserveerd voor de spoorverbinding naar Rotterdam via Pijnacker. Zo staat het ook in het regionale structuurplan, in het streekplan van de provincie en in het concept provinciaal verkeer- en vervoerplan (PVVP). Het trac;e loopt van noord naar zuid in het verlengde van de Delftsewallenwetering, naar het centrum van Rokkeveen en verder in westelijke richting naar het Balijbos. Haalbaarheidsstudies laten nu zien dat voor een hoogwaardige railverbinding over dit tracé niet genoeg vervoerswaarde en draagvlak aanwezig is.

Voor een hoogwaardige verbinding naar Rotterdam wordt al onderdeel van RandstadRail de ZoRo-buslijn verwezenlijkt, die langs de Landscheiding richting Berkel & Rodenrijs gaat rijden in 2007. In de toekomst zet de gemeente in op een railverbinding over datzelfde tracé, via de Oosterheemlijn en een uit te voeren station Bleizo op de spoorlijn Den Haag – Gouda/Utrecht.

Woningen

Naast een tekort aan vervoerswaarde en draagvlak, speelt ook mee dat de gemeente op zoek is naar mogelijk locaties voor het realiseren van voldoende woningen. Dit is het project Bouwen aan Zoetermeer. Ook heeft de raad het college opgedragen om ouderenhuisvesting met zorgvoorzieningen en jongerenhuisvesting tot stand te laten komen. Daarbij is onder meer gedacht aan gronden in het centrum van Rokkeveen, die deel uitmaken van dit tracé.

Als het tracé niet langer gereserveerd hoeft te worden, kan de gemeente de alternatieve invullingen van het gebied gaan bepalen. De invulling van het gebied vormt een onderdeel van de herziening van het bestemmingsplan Rokkeveen. Deze herziening is onlangs van start gegaan. Op dit moment werkt de gemeente aan een inventarisatie voor het hele bestemmingsplan Rokkeveen. Daarna volgt een voorontwerp bestemmingsplan en daarna het bestemmingsplan. In elk van deze stappen kunnen bewoners en andere betrokkenen hun ideeën over de plannen kenbaar maken.

Reactie achterlaten