Rover boos over ‘onnodige’ wijziging Stadslijntraject

Reizigersvereniging Rover is boos over uitgestelde werkzaamheden aan de Stadslijn, die volgens hen al twee weken reizigers hinderen. En helemaal voor niets meent Maarten Batenburg van de Zoetermeerse afdeling. Hij spreekt van een ‘bizarre’ situatie. Prorail daarentegen stelt dat de geplande werkzaamheden zijn uitgesteld, maar de wijzigingen in de dienstregeling niet overbodig zijn.

Sinds maandag 20 juni rijdt de Zoetermeer Stadslijn enkel linksom of enkel rechtsom. Hierdoor blijft een spoor onbereden waardoor er werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In het kader van Randstadrail zou twee weken lang gewerkt worden aan een aantal haltes aan de Zoetermeer Stadslijn.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd, waarvan de eerste fase op 20 juni zou starten.

Maar die werkzaamheden blijven uit. Projectorganisatie RandstadRail kan de werkzaamheden niet laten uitvoeren wegens een conflict met een aannemer. Janneke Boutkam van ProRail verklaart dit als volgt. “De aannemer heeft het vereiste veiligheidsplan bij ons ingeleverd en dit hebben wij niet goedgekeurd. Zouden wij de aannemer toch aan het werk laten gaan, dan kunnen er onveilige situaties ontstaan en dat willen wij niet op ons geweten hebben.” Prorail heeft de spoorafsluiting toch door laten gaan, vanwege andere, weliswaar kleinere werkzaamheden. “Op dit moment worden de hoogtes van de perrons en de bovenleiding ingemeten, zodat de haltes straks goed omgebouwd kunnen worden. Hiervoor moet er ook een spoor afgesloten worden.”

Rover is het hier niet mee eens. Volgens Batenburg vinden er op dit moment alleen kleine werkzaamheden plaats. Dit zijn geen schokkende dingen waarvoor het treinverkeer eenzijdig plat moet, zeker niet in de spits. En dan moet je denken aan wat onderhoud zoals struiken snoeien. Het weer laten rijden van de treinen volgens de reguliere dienstverlening is blijkbaar vooral om bureaucratische redenen onmogelijk”, aldus Batenburg. “De diverse partijen die hierbij betrokken zijn, hebben zich van hun inflexibele kant laten zien. Er wordt een conflict uitgevochten over de hoofden van de reizigers”, besluit Batenburg.

Wanneer de uitgestelde werkzaamheden wel plaatsvinden is nog niet bekend. ProRail is op dit moment nog in overleg met de aannemer. Inmiddels rijdt de Stadslijn weer normaal linksom- en rechtsom, wel volgens de zomerdienstregeling.

Letterlijk bericht Streekblad van 5 juli 2005

Vertraging Stadlijn is ‘bizar’

De Zoetermeerse afdeling van reizigersvereniging Rover vindt het ‘bizar’ dat reizigers al twee weken vertraging oplopen door afgelaste werkzaamheden op de Stadslijn. Aanleiding voor de afgelaste werkzaamheden is een conflict tussen RandstadRail en een aannemer.

Sinds 20 juni rijdt de Zoetermeer Stadslijn enkel linksom of enkel rechtsom. Hierdoor blijft een spoor onbereden waardoor er werkzaamheden kunnen plaatsvinden. In het kader van RandstadRail zou
twee weken lang gewerkt worden aan een aantal haltes aan de Zoetermeer Stadslijn. De perrons worden verlaagd zodat de toekomstige lagevloers-sneltrams hieraan kunnen halteren. Om zolang voor de
Sprinter een goede instap te behouden, zou met een tijdelijke constructie de perrons op de huidige hoogte gehouden worden.

Door een conflict tussen projectorganisatie RandstadRail en een aannemer bleven de werkzaamheden de afgelopen twee weken echter uit. De spoorafsluiting, die lang van tevoren was aangevraagd bij Prorail, de beheerder van het spoor, bleef niettemin ongewijzigd. De NS verrichte overigens wel onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van struiken langs het spoor.

Reizigers op de Stadslijn liepen mede door de halvering van het aantal treinen (van 8 naar 4) tijdens de spits vertraging op. Volgens Rover zeker zo’n twintig minunten. “We krijgen van reizigers nog steeds klachten over de werkzaamheden”, zegt Roverwoordvoerder Maarten Batenburg. “Tijdens de spits ingrijpen in de dienstregeling is ook nogal wat. En als de reden om de dienstregeling aan te passen wegvalt, is er wat aan de reiziger uit te leggen.”

Veilig

Rover meent dat het conflict niet over de hoofden van de reizigers mag worden uitgevochten. “Wij als reizigers hebben er niets mee te maken, maar we zijn er wel de dupe van. We hopen dat dit de laatste keer is dat dit voorkomt. Op deze manier wordt er duidelijk niet aan het spoor getimmerd, om het maar even ironisch te zeggen.”

Woordvoerder Lida Rietveld van RandstadRail laat weten ‘verbaasd’ te zijn dat Rover nu naar buiten treedt met haar ongenoegen. “We hebben twee weken geleden met alle betrokken om de tafel gezeten, waaronder Rover. En toen hebben we alles duidelijk besproken.”

Volgens Rietveld is er niet echt sprake van een conflict tussen RandstadRail en het aannemersbedrijf. “De reden is dat de aannemer niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften die wij stellen”, zegt ze. “Er moet natuurlijk veilig gewerkt worden. Maar we komen er zeker uit, met het bedrijf. Uiteraard vinden we het heel vervelend voor de reizigers.” Rietveld weet niet wanneer de werkzaamheden alsnog beginnen.

Letterlijk bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 1 juli 2005

Reactie achterlaten