Discobus tussen Leidschendam en Zoetermeer?

Plannen voor proef met discobus

Mogelijk gaat er op korte termijn toch een discobus rijden tussen Leidschendam en Zoetermeer. Het
is de bedoeling om in september met een proef van start te gaan. Het nieuwe initiatief voor de discobus is afkomstig van wethouder Zwartepoorte (VVD, verkeer en vervoer) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij heeft hiervoor de Leidschendamse horeca-ondernemer René Bogaart en Peter Zeij, uitbater van discotheek Locomotion in Zoetermeer, benaderd.

Het tweetal is inmiddels samen met de gemeente bezig om het plan verder uit te werken, zodat er komende september met een proef kan worden begonnen.

“Het plan staat nog maar in de kinderschoenen”, zegt Boogaart. “Daarom kan ik op dit moment nog geen details geven. Uitgangspunt wordt wel dat we de kosten zo laag mogelijk houden. Daarom gaan we proberen wat mer sponsoring te doen.”

Leischendamse jongeren ijveren al geruime tijd voor de komst van een discobus, zodat zij ook over vervoer beschikken van en naar Locomotion, de Zoetermeerse disco die tot diep in de nacht open is. Vervoersmaatschappij HTM heeft eerder laten weten eventueel een nachtbus te willen laten rijden tussen het Damcentrum en Zoetermeer, als blijkt dat deze verbinding rendabel is. Probleem daarbij is echter dat een dergelijke lijn pas op zijn vroegst in 2008 in het vervoersplan van het openbaar vervoerbedrijf kan worden ingepast.

Volgens de gemeente Leidschendam-Voorburg kan dat probeleem worden omzeild omdat het om een proef gaat, zodat de vervoerverbinding niet binnen het vervoerplan valt.”Wellicht is het mogelijk om er projectsubsidie voor vrij te maken”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Volgende week hebben we overleg met de HTM. Het zou mooi zijn als we inderdaad half september van start kunnen gaan. Dan valt het samen met een campagne voor veilig stappen in Zoetermeer.”

Letterlijke bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 29 mei 2005

Discobus gaat niet rijden

De mogelijke komst van een nachtbus tussen uitgaansgelegenheden in het Damcentrum in Leidschendam en discotheek Locomotion en mogelijk andere Zoetermeerse gelegenheden is van de baan. Vervoersmaatschappij HTM ziet een dergelijke buslijn niet zitten. Zoetermeer valt namelijk niet onder hun rijzone. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat wethouder Zwartepoorte (VVD, Jongerenbeleid) op verzoek van de werkgroep jongeren, een gemeentelijke commissie die zich speciaal voor deze doelgroep inzet, naar deze ‘discolijn’ heeft laten uitvoeren. Een nachtbus naar het onder jongeren populaire Locomotion en terug naar huis is onder de jeugd erg gewild. Nu is er namelijk nog geen goede verbinding tussen het Damcentrum en deze discotheek.

Letterlijke bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 3 juni 2005

Afblazen discobus Leidschendam-Zoetermeer onaanvaardbaar

De SP fractie in Provinciale Staten vind het onaanvaardbaar dat de discobus tussen Leidschendam en Zoetermeer niet doorgaat omdat Zoetermeer niet onder de rijzone van de HTM valt. Omdat de provincie de verantwoordelijke vervoersautoriteit is en concessies verleend aan openbaarvervoersbedrijven heeft SP statenlid Bart Vermeulen vragen aan de gedeputeerde gesteld.

SP statenlid Vermeulen; “Dit is weer een duidelijk voorbeeld waar de liberalisering van het openbaar vervoer ons heeft gebracht. Organisaties die niet over hun grenzen heen kunnen kijken en geen verbindingen in willen stellen die in het belang van de inwoners zijn. Jongeren die veilig willen uitgaan zijn daar nu de dupe van.”

De SP wil van de gedeputeerde weten welk beleid er gevoerd wordt ten aanzien van rijzone overschrijdende verbindingen en welke mogelijkheden Gedeputeerde Staten hebben om praktische problemen als bij de discobus op te lossen.

“Ondertussen kan de directeur van de HTM z’n collega van Connexxion opbellen om dit praktische probleem op te lossen en zo op te komen voor het belang van z’n reizigers. Het is een kwestie van willen” aldus Vermeulen.

Bron: SP Zuid-Holland van 7 juni 2005

HTM: Discobus kan, maar pas over jaren

Vervoersmaatschappij HTM wil best een nachtbus laten rijden tussen het Damcentrum en Zoetermeer, als blijkt dat deze verbinding rendabel is. Dit zegt een woordvoerster van de HTM.

Wethouder Zwartepoorte van Leidschendam zei vorige week nog dat die bus er niet kan komen omdat Zoetermeer niet in het rijgebied van de HTM ligt. De Leidschendamse ‘Werkgroep Jongeren’ ijvert al een jaar voor een ‘discobus’ tussen de twee gemeenten omdat de jeugd graag gaat stappen in de Zoetermeerse discotheek Locomotion, die tot diep in de nacht open is. De kroegen in Leidschendam sluiten om 1.00 uur ’s nachts de deuren. Volgens de jongeren neemt verder de nachtelijke overlast in het Damcentrum af als ze een plek hebben om ’s nachts heen te gaan.

Volgens de Leidschendamse wethouder ziet de HTM niets in de discobus, omdat Zoetermeer buiten het rijgebied van de vervoersmaatschappij valt.

Onzin, zegt een woordvoerder van de HTM. “Wij sluiten zo’n lijn niet uit. Als blijkt dat er genoeg animo voor is en de verbinding dus rendabel, dan willen we best een nachtlijn exploiteren. Het maakt niet uit dat Zoetermeer in een ander rijgebied ligt.”

Ze wijst er op dat de HTM meer lijnen heeft in een ander rijgebied, zoals bijvoorbeeld tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. Maar de bus zal er niet snel komen. Stadsgewest Haaglanden -opdrachtgever voor openbaar vervoerlijnen in de regio – heeft onlangs een vervoersplan voor 2006 en 2007 opgesteld dat nu ter inzage ligt. “Mochten wij besluiten om een nachtbus te laten rijden, dan komt deze pas op z’n vroegst in het vervoersplan van 2008.”

Volgens de woordvoerster heeft de HTM begin 2005 al een voorstel gemaakt voor een dergelijke lijn. Hoeveel mensen gebruik moeten maken van de nachtlijn om deze rendabel te maken, kan ze niet zeggen. “Dat hangt er van af hoe de lijn precies loopt, waar de haltes komen en op welke dagen de bussen rijden.”

Jerry Straten (19), vanuit de werkgroep jongeren één van de initiatiefnemers voor de nachtbus, is vastberaden aan te tonen dat er genoeg jongeren zijn die van de nachtbus gebruik gaan maken. “En we zullen bewijzen dat ook de gemeente én de bewoners behoefte hebben aan zo’n lijn.”

Letterlijke bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 14 juni 2005

College gaat zich inzetten voor Discobus


Motie SP met algemene stemmen aangenomen

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg gaat met de HTM en Connexxion overleggen om een zogenaamde Discobus tussen Leidschendam Voorburg en Zoetermeer te laten rijden. Mocht dat niet lukken dan gaat het college samen met Zoetermeer en de horeca-exploitanten naar een oplossing zoeken.

De motie die de SP fractie in Leidschendam-Voorburg hierover tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota indiende werd met algemene stemmen aangenomen. In de toelichting op de motie noemde SP fractievoorzitter Hans van Leeuwen het een bizarre situatie dat als gevolg van de liberalisering van het openbaar vervoer de jeugd niet veilig van en naar Zoetermeer kan. “Door het sluitingstijdenbeleid is het uitgaansleven in Leidschendam Voorburg terug verwezen naar de tijd
van Balkenende. Veel jongeren wijken daarom uit naar Zoetermeer. Omdat de uitgaansgelegenheden in Zoetermeer buiten de rijzone van de HTM vallen is er niet met openbaar vervoer te komen”, aldus van Leeuwen.

Zoals het er nu voor staat is de HTM pas in 2008 bereid een bus in te zetten. Onder de voorwaarde dat het winstgevend is.

Van Leeuwen gaat ervan uit dat de motie mede op verzoek van de Jongerenraad voortvarend wordt uitgevoerd en dat de jeugd niet zo lang hoeft te wachten. De SP vindt dat indien nodig de gemeente financieel moet bijspringen. Van Leeuwen: “Als ze er dan nog niet uitkomen dan moet er samen met Zoetermeer en de horeca een oplossing komen. Als het maar snel geregeld wordt”.

In Provinciale Staten had de SP fractie al vragen over deze kwestie gesteld aan de gedeputeerde. Van Leeuwen hoopt dat de provincie als verantwoordelijke voor het verlenen van concessies aan openbaarvervoersbedrijven het besluit van de raad in Leidschendam-Voorburg als een steuntje in de rug gebruikt om ook op dat niveau er voor te zorgen dat de Discobus er snel komt.

Bron: SP Leidschendam-Voorburg van vrijdag 17 juni 2005

Discobus moet niet te laat rijden

Peter Zeij, eigenaar van de Zoetermeerse discotheek Locomotion, is best bereid om mee te werken aan het plan om een discobus tussen de Damlaan in Leidschendam-Voorburg en zijn uitgaansgelegenheid te laten rijden. Voorwaarde is wel dat de speciale bus vanaf 22:00 uur naar zijn discotheek vertrekt in plaats van 2.00 uur.

In tegenstelling tot Zoetermeer, gaat in Leidschendam-Voorburg alle horeca om 2:00 uur dicht. Dit heeft tot gevolg dat veel jongeren na sluitingstijd in het Damcentrum blijven hangen en geluidsoverlast veroorzaken. De Leidschendamse ‘Werkgroep Jongeren’ bedacht hierop de discobus. Zij beredeneert dat de overlast afneemt als jongeren na het stappen in Leidschendam met een bus naar Locomotion kunnen gaan. Wethouder Zwartepoorte (VVD, jongerenbeleid) van de gemeente Leidschendam-Voorburg zag wel wat in het plan en benaderde de Leidschendamse horeca-ondernemer René Bogaart en Peter Zeij van Locomotion.

De Zoetermeerse ondernemer vindt de discobus een goede uitkomst, maar koppelt er wel voorwaarden aan. “Ik wil best hun probleem oplossen, maar alleen op zo’n manier dat ik zelf geen problemen krijg. Ik zit niet te wachten op dronken droppies uit Leidschendam die om 2:00 uur mijn zaak binnenkomen.”

Hij stelt daarom 22:00 uur als begintijd voor de discobus voor. “Ik kan me voorstellen dat Bogaart er niet op zit te wachten wanneer de bus dan al voor zijn deur stopt. Ik wil ook geen klanten bij hem weghalen. Dat zou niemand leuk vinden.” Bogaart op zijn beurt snapt dat Zeij niet wil dat de discobus pas om 2:00 uur gaat rijden. “Ik denk dat we elkaar ergens tussen 24:00 uur en 1:00 uur moeten vinden. Ik ken Peter Zeij, we komen er samen wel uit. Het is nu wachten tot de wethouder terug is.”

Tot die tijd, kunnen Zeij en Bogaart officieel geen plan maken. “De gemeente is de initiator en wil daarom de regie houden. Aan ons zal het zeker niet liggen en aan de wethouder ook niet. Het is alleen nog een kwestie van bij elkaar komen”, aldus Bogaart.

Letterlijke bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 12 juli 2005

‘Discobus is impuls voor Zoetermeer’

Zoetermeer zit niet te wachten op een discobus die jongeren uit Leidschendam-Voorburg in de weekeinden naar discotheek Locomotion brengt. Vooral niet omdat de stad wordt opgescheept met ‘dronken droppies’ die normaal rondhangen in de centra van de buurgemeenten. Tenminste, als we de uitslag van de stelling ‘Met de discobus haalt Zoetermeer de problemen van andere gemeenten in huis’, mogen geloven: 66 (56.41 procent) van de 117 stemmers waren het met de stelling eens, 48 mensen waren tegen (41.03 procent). Drie stemmers hadden geen mening.

Opmerkelijk was dat de stemmers die hun stem motiveerden, het allemaal oneens waren met de stelling. “De discobus is een goed initiatief”, neemt Youri. “Met zo’n bus houd je de jongeren tenminste van de straat. Dat scheelt vechtpartijen en gesneuvelde ruiten en de mensen kunnen zonder gezeik lekker doorslapen.”

Raphael van Geldorp is het met Youri eens. “Veel jongeren uit Leidschendam-Voorburg gaan nu al uit in Locomotion”, benadrukt hij. “Zij komen nu met de Stadskijn of met de (brom)fiets. Dit geeft, met name als ze weer naar huis gaan, soms overlast. Doordat je de jongeren voor de deur van Locomotion afzet en ook weer oppikt, verminder je juist de overlast voor de omgeving.”

Ook ‘Ralph’ ziet de komst van een discobus positief in. “Ik denk juist dat de discobus een impuls kan geven aan het uitgaansleven in Zoetermeer. Of zijn we al vergeten dat Amphion het zo druk had dat ze moest sluiten en ook de Boerderij op de dansavonden wel wat bezoekers kan gebruiken?”

Letterlijke bericht Haagsche Courant editie Zoetermeer van 23 juli 2005

Reactie achterlaten