Loket Centrum West gaat verhuizen

Binnenkort wordt de bestaande overbouwing van busstation Centrum West gesloopt. Het busstation
zal dan tijdelijk verhuizen naar de oostzijde, aan de Nederlandlaan. Het NS-loket komt hier in
een keet terecht. Dit alles is om plek te maken voor een uitbreiding van het winkelcentrum
Stadshart op de plek van het busstation.

Het nieuwe, definitieve busstation komt meer naar het noordwesten te liggen, ongeveer op de
plek waar nu een metershoge zandberg ligt. De bussen komen met de voorkant naar het oosten te
staan, zodat passagiers uit het Stadshart meteen zicht hebben op de bestemmingsfilm aan de
voorkant van de bus.

Reactie achterlaten