Omgevingswerken halte Meerzicht

Geplande werkzaamheden zijn:

Parkeerplaats Grotewaard

Verbeteren bevoorradingsmogelijkheden en creeƫren meer parkeerplaatsen

Ondergronds plaatsen van de containers voor papier, glas en textiel

Vervangen boom tegen kopgevel van de flat aan de Eesterwaard door een plataan die ca. 10 meter uit de gevel wordt gepland.

De drie grote platanen blijven behouden.

Parkeerplaats Herenwaard

Parkeerplaats herstraten

Looproute maken, inclusief twee drempels, vanaf de flats aan de Herenwaard richting de ingang van het winkelcentrum aan de Middelwaard

Enkele bomen (iepen) zullen hiervoor moeten worden gekapt. De te handhaven bomen krijgen alle een betere standplaats

Gebied onder het spoor

Aanleggen fietsvoorzieningen voor de reiziger, direct naast de nieuwe toegangen naar het spoor

Voor het viaduct splitsen van het fietspad dat nu vanaf de Meerzichtlaan onder het spoorviaduct doorloopt naar het parkeerterrein in een route richting de Herenwaard en een route richting de Eesterwaard

Reactie achterlaten