Verplaatsing busstation Centrum West

Vanaf 6 augustus zal er een tijdelijk busstation zijn in de bocht van de Amerikaweg, tussen de
Nederlandlaan en Europaweg. De bouwwerkzaamheden beginnen in juni. Het tijdelijke station blijft
tot eind november; daarna is het definitieve nieuwe busstation gereed.

Aanvulling 14 augustus 2001

De ingebruikname van het nieuwe busstation is uitgesteld tot 3 september. Volgens de gemeente
is de oorzaak vertraging aan de kant van NS bij het regelen van een tijdelijke loket. Vreemd,
want van verschillende bronnen heb ik gehoord dat er een dag lang een NS-keet heeft gestaan.

Reactie achterlaten