Toegankelijkheid RandstadRail nog niet opgelost

door Marijke van der Meer

Het College van Zoetermeer heeft inmiddels de schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van RandstadRail van de VVD beantwoord. Helaas is gebleken dat het er niet goed uitziet voor scootmobielen. Scootmobielen zijn de electrische driewielers die door veel mensen die slecht ter been zijn worden gebruikt om boodschappen mee te doen. De afmetingen in de wagons van RandstadRail zijn zodanig dat de meeste scootmobielen er niet in kunnen.

Dat is erg jammer en eigenlijk een gemiste kans. Mensen die slecht ter been zijn kunnen meestal maar heel beperkt gebruik maken van het openbaar vervoer. Zij zijn aangewezen op de Regiotax, maar het functioneren van dit van-deur-tot-deur-openbaar-vervoer laat nogal eens te wensen over omdat het buitengewoon moeilijk te organiseren is.

In de publicaties over RandstadRail was aangegeven dat de wagons en de perrons goed toegankelijk zouden zijn. Het College heeft bij monde van de verantwoordelijk wethouder Edo Haan (PvdA) wel toegezegd dat er nog wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kleine leen-scootmobielen die mensen tijdelijk kunnen gebruiken om met RandstadRail mee te gaan.

Reactie achterlaten