Provincie pakt klein leed openbaar vervoer aan

Slecht of niet werkende voorrangsregelingen voor bussen bij
verkeerslichten, ongelukkige drempels, file voor een kruising.
Zomaar een paar voorbeelden van knelpunten die ervoor zorgen
dat het openbaar vervoer niet optimaal doorstroomt. Klein leed
voor chauffeur en reiziger vanwege de vertraging en ergernis
die het oplevert. Zuid-Holland wil die knelpunten wegnemen en
heeft hiervoor 1,7 miljoen euro gereserveerd. Gemeenten is
gevraagd mee te werken aan oplossingen.

Bussen krijgen bij verkeerslichten op veel plaatsen een
voorkeursbehandeling. Wanneer buslijnen wijzigen dan verhuist
zo’n voorkeursbehandeling niet automatisch mee. Ook werken de
lussen in de weg die een bus “herkennen” niet altijd meer of
onvoldoende. Dit zorgt voor vertraging en wekt ergernis op. Te
steile drempels op een nieuwe of bestaande route wekken
eveneens ergernis op, bij chauffeur en passagier. De provincie
Zuid-Holland heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke
situaties waar het beter kan. Gemeenten is gevraagd eveneens
te kijken naar plekken waar het beter kan. Samen met die
gemeenten wil Zuid-Holland de situaties verbeteren. De kosten
komen voor rekening van de provincie, plannen maken en
uitvoeren is een zaak van de betreffende gemeente. Er zijn
twee voorwaarden. Het moet gaan om gemeenten waar de provincie
opdrachtgever is van het openbaar vervoer, en de projecten
moeten voor 31 december 2007 zijn gerealiseerd.

Reactie achterlaten